FRA

FRA

Forward Rate Agreement (FRA) to umowa pomiędzy dwoma kontrahentami (np. między klientem korporacyjnym a bankiem), w której ustalają oni wysokość stopy procentowej, która będzie obowiązywała w przyszłości dla danej transakcji (np. depozytu, kredytu), dla danej kwoty i okresu. Jest to więc instrument pochodny mający na celu zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych (tzw. ryzyko stopy procentowej).

Kontrakt Forward Rate Agreement ma charakter nierzeczywisty. Oznacza to, iż w jego ramach nie występują żadne fizyczne przepływy strumieni pieniężnych. Kontrakt FRA rozliczany jest wartością netto, czyli kwotą będącą różnicą pomiędzy stopą procentową kontraktu i stawką referencyjną.

Pozycja krótka i długa we FRA

W kontraktach FRA wyróżnia się tzw. pozycję długą i pozycję krótką. W pozycji długiej otrzymuje się przepływ wyliczony na podstawie aktualnej stopy referencyjnej w zamian za przepływ według stałej stopy kontraktu. Pozycja krótka jest pozycją odwrotną - otrzymuje się przepływ stały w zamian za stopę zmienną.

Dla kogo FRA w banku?

Forward Rate Agreement może okazać się dobrym rozwiązaniem np. dla kredytobiorcy, który obawia się wzrostu stóp procentowych, a przez to wzrostu kosztu kredytu. Wówczas zabezpieczyć się może kupnem kontraktu FRA. Z drugiej strony, z FRA może skorzystać także inwestor, który boi się spadku rentowności swojej inwestycji wskutek obniżenia się stóp procentowych. W takich przypadkach inwestor powinien dokonać sprzedaży kontraktu FRA.

Warto pamiętać, że transakcje FRA wiążą się ze sporym ryzykiem, związanym m.in. z nieprawidłowymi przewidywaniami kontrahenta co do zmian stóp procentowych. Zaletami z kolei są m.in. możliwość zabezpieczenia się przez zmianami stóp procentowych czy możliwość dobrej projekcji wyniku finansowego.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Zadłużenie frankowiczów zmalało o 6,8%. Kurs najlepszy od trzech lat
Frankowicze mają powody do radości. Za 1 CHF zapłacą już tylko 3,59 zł – to najkorzystniejszy kurs od niemal trzech lat. Łączne zadłużenie kredytobiorców frankowych zmniejszyło się dzięki temu aż o 6,8% w przeciągu ostatniego półrocza – podaje BIK.
Tylko nieliczni zyskają. Komu pomoże ustawa frankowa?
Prezydencki projekt ustawy dotyczącej m.in. kredytów hipotecznych we frankach jest w ocenie wicepremiera Mateusza Morawieckiego "bardzo ciekawy i bardzo potrzebny" - donosi PAP. Od poprzednich propozycji padających ze strony rządzących odróżnia go rodzaj oferowanego wsparcia. Na nowej ustawie skorzystać mają przede wszystkim kredytobiorcy o niskich dochodach. Ci bogatsi będą musieli sami ponieść konsekwencje wynikające z ryzyka wiążącego się z walutowymi kredytami hipotecznymi.
Koniec z kawalerkami mniejszymi niż 25 m kw.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chce zaostrzyć obowiązujące przepisy dot. minimalnej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. Aktualnie minimalna wielkość kawalerki wynosi 24,1 m kw. Po zmianach przepisów limit ten zostanie podwyższony do 25 m kw.
Kongres Bezpieczeństwa Sieci w Krakowie już 31 stycznia 2019 r.
Entuzjaści cyberbezpieczeństwa i eksperci IT security mają okazję do spotkania się i wymiany doświadczeń! Już 11 grudnia w Krakowie odbędzie się kolejna edycja Kongresu Bezpieczeństwa Sieci. Jak zwykle będzie to okazja do poszerzenia wiedzy, nawiązania nowych kontaktów i być może ciekawych inicjatyw :)
Cały świat na Targach TT Warsaw
Już w dniach 22-24 listopada do stolicy przyjadą goście z całego świata, aby zaprezentować swoje oferty podczas 26. Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw.