Pomoc

Czy musz´┐Ż si´┐Ż rejestrowa´┐Ż?

Je´┐Żli chcesz doda´┐Ż odpowied´┐Ż do ju´┐Ż prowadzonego tematu, nie musisz rejestrowa´┐Ż konta na forum. Je´┐Żli jednak chcesz mie´┐Ż dost´┐Żp do dodatkowych funkcjonalno´┐Żci, takich jak: dodawanie i obserwowania temat´┐Żw, stworzenie indywidualnego profilu czy wysy´┐Żanie maili do forumowicz´┐Żw musisz zarejestrowa´┐Ż swoje konto na forum. Rejestracja zajmie tylko chwil´┐Ż.

Jak zarejestrowa´┐Ż si´┐Ż na forum?

Aby zarejestrowa´┐Ż si´┐Ż na forum nale´┐Ży klikn´┐Ż´┐Ż w button lub link "Zarejestruj si´┐Ż", a nast´┐Żpnie wype´┐Żni´┐Ż formularz, kt´┐Żry pojawi si´┐Ż po klikni´┐Żciu. Rejestracja konta na forum wymaga jego aktywacji poprzez klikni´┐Żcie w link, kt´┐Żry zostanie wys´┐Żany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Jak aktywowa´┐Ż konto?

Aby aktywowa´┐Ż swoje konto na forum nale´┐Ży odebra´┐Ż wiadomo´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra przysz´┐Ża na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. W wiadomo´┐Żci zawarty jest link. Klikni´┐Żcie w niego aktywuje konto na forum.

Co mam zrobi´┐Ż, je´┐Żli nie otrzymam wiadomo´┐Żci z linkiem aktywacyjnym?

W takiej sytuacji nale´┐Ży najpierw sprawdzi´┐Ż, czy e-mail z linkiem aktywacyjnym nie trafi´┐Ż do folderu "Spam". Je´┐Żeli w ci´┐Żgu kilku godzin od rejestracji konta na forum nie otrzymasz wiadomo´┐Żci z linkiem aktywacyjnym, prosimy o skontaktowanie si´┐Ż z nami na adres: forum@comperia.pl.

Nie pami´┐Żtam has´┐Ża. Co robi´┐Ż?

Je´┐Żli zapomnia´┐Że´┐Ż lub zgubi´┐Że´┐Ż swoje has´┐Żo, kliknij w linka "Nie pami´┐Żtam has´┐Ża". Otworzy si´┐Ż formularz, w kt´┐Żrym nale´┐Ży wpisa´┐Ż adres e-mail podany przy rejestracji konta na forum. Na podany adres przyjdzie wiadomo´┐Ż´┐Ż z automatycznie wygenerowanym przez nas has´┐Żem z pro´┐Żb´┐Ż o zmian´┐Ż has´┐Ża na wybrane przez Ciebie przy pierwszym logowaniu.

Chc´┐Ż zmieni´┐Ż swoje has´┐Żo

Zmieni´┐Ż has´┐Żo mo´┐Żesz w zak´┐Żadce Edycja profilu w panelu zalogowanego u´┐Żytkownika. Otrzymasz wiadomo´┐Ż´┐Ż z pro´┐Żb´┐Ż o potwierdzenie zmiany has´┐Ża.

Dlaczego nie mog´┐Ż doda´┐Ż nowego tematu?

Nowe tematy mog´┐Ż dodawa´┐Ż tylko zalogowani u´┐Żytkownicy forum. Je´┐Żli chcesz doda´┐Ż nowy temat musisz zarejestrowa´┐Ż si´┐Ż na forum.

Dlaczego nie mog´┐Ż obserwowa´┐Ż tematu?

Obserwowanie temat´┐Żw jest przeznaczone tylko dla zalogowanych u´┐Żytkownik´┐Żw forum. Je´┐Żli chcesz obserwowa´┐Ż temat musisz zarejestrowa´┐Ż si´┐Ż na forum.

Dla kogo przeznaczone jest konto eksperta?

Konto ekspert przeznaczone jest dla os´┐Żb, kt´┐Żre zajmuj´┐Ż si´┐Ż doradztwem finansowym lub w jakikolwiek inny spos´┐Żb zwi´┐Żzane s´┐Ż z tematyk´┐Ż finansowo-ubezpieczeniow´┐Ż i kt´┐Żre chc´┐Ż zaprezentowa´┐Ż si´┐Ż na forum.

Co daje konto eksperta?

Konto eksperta pozwala na stworzenie profesjonalnej wizyt´┐Żwki eksperta - ministrony z pe´┐Żn´┐Ż informacj´┐Ż o nim oraz jego danymi kontaktowymi. Konto eksperta pozwala tak´┐Że na aktywne uczestnictwo w dyskusjach prowadzonych na forum i umo´┐Żliwia kontakt z innymi forumowiczami poprzez skrzynk´┐Ż e-mail za´┐Żo´┐Żon´┐Ż na forum.

Jak za´┐Żo´┐Ży´┐Ż konto eksperta?

Konto ekspert zak´┐Żada si´┐Ż tak samo jak konto zwyk´┐Żego u´┐Żytkownika. W tym celu nale´┐Ży zarejestrowa´┐Ż si´┐Ż na forum poprzez klikni´┐Żcie w button lub link "Zarejestruj si´┐Ż", a nast´┐Żpnie wype´┐Żni´┐Ż formularz, kt´┐Żry pojawi si´┐Ż po klikni´┐Żciu. Przy wype´┐Żnianiu formularza nale´┐Ży jednak zaznaczy´┐Ż opcj´┐Ż "konto eksperta/doradcy". Aby potwierdzi´┐Ż rejestracj´┐Ż nale´┐Ży klikn´┐Ż´┐Ż w link, kt´┐Żry zostanie wys´┐Żany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Tak utworzone konto nie ma jednak pe´┐Żnych opcji konta eksperta. Nale´┐Ży je jeszcze aktywowa´┐Ż.

Jak aktywowa´┐Ż konto eksperta?

Aby aktywowa´┐Ż konto eksperta nale´┐Ży klikn´┐Ż´┐Ż w gwiazdk´┐Ż z podpisem "Nieaktywne" w panelu zalogowanego u´┐Żytkownika. Formularz, kt´┐Żry pojawi si´┐Ż po klikni´┐Żciu informuje o dalszych krokach.

Mam zwyk´┐Że konto. Czy mog´┐Ż je przekszta´┐Żci´┐Ż w konto eksperta?

Tak. W tym celu w panelu zalogowanego u´┐Żytkownika wystarczy klikn´┐Ż´┐Ż w gwiazdk´┐Ż z podpisem "Nieaktywne". Formularz, kt´┐Żry pojawi si´┐Ż po klikni´┐Żciu informuje o dalszych krokach.

Co oznacza "Pom´┐Żg´┐Ż" przy wypowiedzi danego eksperta?

Ka´┐Żd´┐Ż wypowied´┐Ż eksperta mo´┐Żna oceni´┐Ż klikaj´┐Żc w linka "Pom´┐Żg´┐Ż". Je´┐Żli zatem uwa´┐Żasz, ´┐Że dana wypowied´┐Ż zas´┐Żuguje na plusa, klikaj´┐Żc w tego linka mo´┐Żesz go jej przyzna´┐Ż.

Jak mog´┐Ż doda´┐Ż podpis do moich wypowiedzi?

Podpis, kt´┐Żry b´┐Żdzie widoczny przy ka´┐Żdej dodanej przez Ciebie wypowiedzi mo´┐Żesz ustawi´┐Ż w zak´┐Żadce Edycja profilu w panelu zalogowanego u´┐Żytkownika.

Najaktywniejsi eksperci