lzalewski

Doradca Kredytowy
Ekspert
Temat�wWypowiedziPom�g�Obserwowany przez
0
773
1332
razy
120
os�b
lzalewski@muratorfinanse.pl
728-455-024

Specjalizacja

Do�wiadczenie

Specjalizuję się w doradztwie w zakresie kredytów hipotecznych. Moim priorytetem jest działanie na rzecz i w interesie klienta.
Współpracuję z firmą Murator Finanse. Mam na swoim koncie bardzo wiele skutecznie przeprocesowanych wniosków dla klientów z całej Polski. Moje usługi są bezpłatne, a przedstawiane oferty pokrywają się z uzyskiwanymi bezpośrednio w banku.