Arkadiusz Wojciechowski

Ekspert Comperia.pl
Ekspert
Temat�wWypowiedziPom�g�Obserwowany przez
94
123
94
razy
79
os�b
Warszawaark.wojciechowski1@gmail.com
537-758-629

Specjalizacja

Do�wiadczenie

Edukacja

GSM
Comperia.pl S.A.; redaktor
Politechnika Wrocławska