PKO Bank Polski Kredyt obrotowy MSP

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 250 000 zł, okres kredytowania: 120 miesięcy

Kredyt

250 000 zł

Marża

2.39 %

Prowizja

1.50 %

Ocena klientów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

Negocjowana

Maksymalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb klienta i posiadanej zdolności kredytowej. Dodatkowo w przypadku kredytów obrotowych o charakterze odnawialnym przy ustalaniu kwoty kredytu uwzględnia się wysokość i częstotliwość obrotów na rachunku bieżącym

Minimalny okres prowadzenia firmy

 

0 miesięcy

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt można przeznaczyć na pokrycie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością w szczególności związanych z:

- procesem rozliczeń pieniężnych wynikających z prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej albo rolniczej,

- zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą i świadczeniem usług,

- pokrycie składek ZUS, US,

- spłatą zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych wobec innego banku,

- wypłatą wynagrodzeń

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Z kredytu mogą skorzystać:

- przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarcze,

- spółki osobowe,

- spółki kapitałowe

- rolnicy indywidualni prowadzący działalność rolniczą w formie:

a) indywidualnych gospodarstw rolnych,

b) działów specjalnych produkcji rolnej

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Zaświadczenie

Bank nie wymaga zaświadczenia od klientów banku, którzy opłacają z rachunku bieżącego składki ZUS, US. W pozostałych przypadkach bank wymaga zaświadczenia

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie

Dla kredytów do 500 tys. zł istnieje możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych;

Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności banku.

Odnawialny

 

Tak

Ubezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie


Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

2.39 %

Oprocentowanie nominalne

 

4.18 %

Oprocentowanie rzeczywiste

 

4.26 %

Miesięczna rata

 

2 954 zł

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

 

0 zł

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

3 750 zł

Koszt prowizji za udzielenie kredytu wynosi od 1,5% kwoty kredytu

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

0.20 %

1) Od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER i odnawialnego - miesięcznie od średniego salda niewykorzystanego kredytu 0,2%;


2) Od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego MSP, postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu nieodnawialnego


Uwaga: prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub transzy włącznie albo do dnia złożenia przez klienta rezygnacji z wykorzystania kredytu lub pożyczki lub transzy- 0,006 % dziennie

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

2.00 %

2,0% kwoty podlegającej wcześniejszej spłaty, przy czym prowizja nie dotyczy: kredytu obrotowego postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu odnawialnego

Komentarze

Oprocentowanie oparte jest o stawkę referencyjną + marża banku od 2,39 p.p. przy czym wysokość marży jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz zabezpieczenia

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej

Plusy oferty

  • Bank nie określa minimalnego wymaganego okresu działania firmy.
  • Bank wydłużył z 12 do 24 miesięcy, okres kredytowania dla kredytów w rachunku bieżącym i kredytów odnawialnych z zabezpieczeniem w formie gwarancji BGK de minimis, co znacznie ogranicza formalności. Dzięki takiemu rozwiązaniu po roku klienci nie muszą ponownie składać wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu.
  • Dla kredytów do 500 tys. zł istnieje możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych

Minusy oferty

  • Bank wymaga zaświadczenia.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.