Bank BPS Kredyt obrotowy

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 50 000 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy

Kredyt

50 000 zł

Marża

1.50 %

Prowizja

1.50 %

Ocena klientów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

Negocjowana

1) 100 000 zł dla Klientów rozliczających się w formie karty podatkowej

2) 200 000 zł dla Klientów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

3) bez ograniczeń kwotowych dla pozostałych form księgowości pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej

Minimalny okres prowadzenia firmy

Rozwiń

12 miesięcy

Minimalny wymagany okres prowadzenia działalności wynosi 12 miesięcy.

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:

1) bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług,procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;

2) zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy;

3) jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług;

4)terminowych rozliczeń z tytułu podatków oraz terminowych rozliczeń z pracownikami.
Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Klient prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą.

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Oświadczenie

Wymagane jedynie:

- oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US (dokument wymagany w momencie podpisywania umowy kredytowej)

- dokumenty finansowe.

Konieczność przedłożenia biznes planu.

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

Dla Klientów wewnętrznych:

-kredyty do kwoty 200 000 PLN mogą być zabezpieczone wyłącznie:

- wekslem własnym in blanco Klienta

- pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bieżącym.Dla Klientów zewnętrznych:

- kredyty do kwoty 150 000 PLN mogą być zabezpieczone wyłącznie:

- wekslem własnym in blanco Klienta,

- pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bieżącym.

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie

Ubezpieczenie nie jest wymagane.

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Dowolna forma prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego.

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

1.50 %

Oprocentowanie nominalne

 

3.22 %

Oprocentowanie rzeczywiste

 

3.27 %

Miesięczna rata

 

4 301 zł

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

Rozwiń

0 zł

Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

750 zł

Prowizja przygotowawcza wynosi min. 1,5% min 200 zł.

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

3.00 %

Prowizja od niewykorzystanych środków wynosi min. 3%.

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

1.00 %

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi:
do 1 roku - 2%
powyżej 1 roku - 1%

Komentarze

Oprocentowanie kredytu składa się ze wskaźnika WIBOR 3M + marża Banku od 1,5 do 3,5 (marża uzależniona od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Klienta)

Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu.

Plusy oferty

  • Harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy
  • Długi okres kredytowania do 36 miesięcy (w przypadku kredytu z jednorazową spłatą - do 12 miesięcy

Minusy oferty

  • Pobierana jest prowizja przygotowawcza
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.