Bank BPS Kredyt obrotowy

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 470 000 zł, okres kredytowania: 60 miesięcy

Kredyt

470 000 zł

Marża

1.50 %

Prowizja

1.50 %

Ocena klientów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

Negocjowana

1) 100 000 zł dla Klientów rozliczających się w formie karty podatkowej

2) 200 000 zł dla Klientów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

3) bez ograniczeń kwotowych dla pozostałych form księgowości pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej

Minimalny okres prowadzenia firmy

 

12 miesięcy

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:


1) bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług,procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;

2) zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy;

3) jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług;

4)terminowych rozliczeń z tytułu podatków oraz terminowych rozliczeń z pracownikami.
Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Klient prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Oświadczenie

Wymagane jedynie:

- oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US (dokument wymagany w momencie podpisywania umowy kredytowej)

- dokumenty finansowe;

Konieczność przedłożenia biznes planu

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

Dla Klientów wewnętrznych:

-kredyty do kwoty 200 000 PLN mogą być zabezpieczone wyłącznie:

- wekslem własnym in blanco Klienta

- pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bieżącymDla Klientów zewnętrznych:

- kredyty do kwoty 150 000 PLN mogą być zabezpieczone wyłącznie:

- wekslem własnym in blanco Klienta,

- pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bieżącym

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

 

Nie

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Dowolna forma prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

1.50 %

Oprocentowanie nominalne

 

3.22 %

Oprocentowanie rzeczywiste

 

3.27 %

Miesięczna rata

 

9 095 zł

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

 

0 zł

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

7 050 zł

Prowizja przygotowawcza wynosi min. 1,5% min 200 zł

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

3.00 %

Prowizja od niewykorzystanych środków wynosi min. 3%

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

1.00 %

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi:

do 1 roku - 2%

powyżej 1 roku - 1%

Komentarze

Oprocentowanie kredytu składa się ze wskaźnika WIBOR 3M + marża Banku od 1,5 do 3,5 (marża uzależniona od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta)

Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu

Plusy oferty

  • Harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy
  • Długi okres kredytowania do 36 miesięcy (w przypadku kredytu z jednorazową spłatą - do 12 miesięcy

Minusy oferty

  • Pobierana jest prowizja przygotowawcza
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.