PKO Bank Polski Pożyczka MSP

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 250 000 zł, okres kredytowania: 120 miesięcy

Kredyt

250 000 zł

Marża

2.89 %

Prowizja

2.00 %

Ocena klientów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

 

500 000 zł

Minimalny okres prowadzenia firmy

 

18 miesięcy

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Z kredytu mogą skorzystać:

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

- przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółek cywilnych osób fizycznych,

- przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek jawnych i spółek partnerskich,

- spółki komandytowe,

- spółki komandytowo-akcyjne,

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

- spółki akcyjne,

- rolnicy ryczałtowi, rolnicy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz pozostali rolnicyz wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, fundacji, stowarzyszeń i pozostałych form prawnych

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Zaświadczenie

Wymagane zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS;

Brak obowiązku dostarczania biznes planu i prognoz finansowych

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

Wszystkie formy zabezpieczeń przewidziane w przepisach wewnętrznych Banku dotyczących zabezpieczania wierzytelności banku

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

 

Nie

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

2.89 %

Oprocentowanie nominalne

 

4.68 %

Oprocentowanie rzeczywiste

 

4.78 %

Miesięczna rata

 

3 058 zł

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

 

0 zł

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

5 000 zł

Koszt prowizji za udzielenie kredytu wynosi od 2%

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

0.00 %

Koszt prowizji od niewykorzystanych środków wynosi 0,006% dziennie

Wcześniejsza spłata

 

2.00 %

Komentarze

Oprocentowanie kredytu to stawka referencyjna (WIBOR 3M) + marża od 2,89 p.p., przy czym wysokość marży jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz zabezpieczenia

Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu. Oprocentowanie oparte jest o WIBOR 3M

Plusy oferty

  • Możliwość przeznaczenia środków na spłatę kredytów i pożyczek, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Brak wymogu przedstawienia prognoz finansowych i biznes planu.

Minusy oferty

  • Bank wymaga zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.