Santander Bank Polska Biznes Ekspres

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 50 000 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy

Kredyt

50 000 zł

Marża

Negocjowana

Prowizja

3.50 %

Ocena klientów

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

500 000 zł

Minimalna kwota kredytu wynosi 10 tys. zł a maksymalna 500 tys. zł.

Minimalny okres prowadzenia firmy

Rozwiń

12 miesięcy

Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy oraz nakładów na odtworzenie lub zwiększanie majątku trwałego Kredytobiorcy oraz na przedsięwzięcia, również dla których Kredytobiorca ubiega się o uzyskanie dotacji unijnej

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Kredyt przeznaczony jest dla klientów z segmentu MŚP

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Oświadczenie

1) ZUS, US wymagane dla nowych klientów pow.100 tys PLN, dla pozostałych dowody wpłat,

2) oświadczenie majątkowe,

3) busines plan: nie wymagany

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

Na zasadach ogólnych, do uzgodnienia z Bankiem, preferowana gwarancja de minimis, gwarancja COSME, poręczenie Polfund

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie

Klienci mogą skorzystać z nieobowiązkowego ubezpieczenia Biznes Gwarant dla Kredytobiorców kredytów firmowych

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Brak wymogów

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

Negocjowana

Oprocentowanie nominalne

 

Oprocentowanie rzeczywiste

 

Miesięczna rata

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

Rozwiń

0 zł

Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

1 750 zł

Min. 3,5% kwoty kredytu, nie mniej niż 500 PLN

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

2.50 %

Prowizja od niewykorzystanych środków wynosi min. 2,5% rocznie

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

5.00 %

Min. 5% naliczana od kwoty spłaconej przed terminem

Komentarze

Marża jest negocjowana, natomiast oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR.

Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu.

Plusy oferty

  • Bank nie wymaga ubezpieczenia kredytu.

Minusy oferty

  • Kredyt udzielany jest tylko w PLN.
  • Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy.