23.04.2013, 10:03

Efektywne oszczędzanie - jak inwestować w średnim terminie?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 3 głosów)

W poprzednim artykule związanym z efektywnym oszczędzaniem mowa była o krótkoterminowych metodach gromadzenia pieniędzy, których głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa oraz płynności. Dziś przedstawione zostaną sposoby pomnażania i odkładania pieniędzy w ujęciu średnioterminowym. Zapraszam zatem do lektury.

Zanim zaczniemy omawiać poszczególne instrumenty, które z powodzeniem można wykorzystać do średnioterminowego pomnażania pieniędzy, warto chwilę zastanowić się, na czym polega efektywność oszczędzania. Z punktu widzenia klienta oznacza to takie zarządzanie inwestycjami, aby przyniosły one dodatnią stopę zwrotu i ochroniły realną wartość posiadanych środków. Mówiąc wprost - osiągnięty przez klienta zarobek musi być wyższy niż aktualny poziom inflacji i to po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Średnioterminowe oszczędzanie pieniędzy dotyczy okresu inwestycji mieszczącego się w przedziale od 1 do 5 lat. W tym czasie można zgromadzić odpowiednią ilość gotówki na zakup samochodu, poważny remont mieszkania, czy chociażby wyjazd na wakacje marzeń. Dodatkowo kilkuletni okres oszczędzania pozwala klientowi korzystać z zupełnie innych (niż w inwestycjach krótkoterminowych) rozwiązań finansowych. W tym przypadku może on podjąć większe ryzyko inwestycji oraz „zamrozić” pieniądze na dłuższy czas.

Przykładami instrumentów, które z powodzeniem mogą być wykorzystane do odkładania środków w ujęciu średnioterminowym są:

Długoterminowe depozyty bankowe - należą do grupy bezpiecznych instrumentów finansowych (gwarancja BFG do 100 tys. euro). Na rynku można spotkać lokaty z 24, a nawet 36 miesięcznym terminem zapadalności. Po jego upłynięciu zdeponowane na nich środki wracają wraz z odsetkami na konto klienta.

Detaliczne obligacje skarbowe - jedno z najbezpieczniejszych rozwiązań służących do pomnażania oszczędności (ich emitentem jest Skarb Państwa). Klienci mogą wybierać spośród dwu-, trzy- i czteroletnich papierów, które różnią się miedzy sobą wysokością oprocentowania oraz częstotliwością wypłacania odsetek. W ofercie znajdują się jeszcze obligacje dziesięcioletnie, ale o nich będzie mowa podczas oszczędzania długoterminowego.

Obligacje korporacyjne - dłużny papier wartościowy emitowany przez przedsiębiorstwa, które w ten sposób finansują swoją działalność. Oferują dość atrakcyjne oprocentowanie, ale ich zakup wiąże się z ryzykiem (możliwa upadłość emitenta). Ważne jest, aby przed zakupem takich papierów dokładnie zbadać sytuację finansową firmy i jej zdolność do obsługi zadłużenia. Niewątpliwym plusem takiej inwestycji jest możliwość jej zakończenia w dowolnym terminie, poprzez sprzedaż obligacji na rynku wtórnym - giełda papierów wartościowych (o ile dana obligacja jest na niej notowana).

Jednostki uczestnictwa w funduszach mieszanych lub obligacji - należą do grupy dość ryzykownych instrumentów finansowych, niemniej jednak w ujęciu średnioterminowym (do 5 lat) powinny przynieść zadowalającą stopę zwrotu. Oczywiście, uzyskany wynik w dużej mierze będzie zależał od aktualnej sytuacji gospodarczej oraz indywidualnych umiejętności zarządzającego takim funduszem.

Osoba zainteresowana średnioterminowym pomnażaniem oszczędności ma do wyboru wiele różnorodnych możliwości. Może ona lokować swoje pieniądze zarówno w bezpieczne, jak i ryzykowne instrumenty. Z punktu widzenia klienta ważne jest także odpowiednie zdywersyfikowanie portfela - dzięki temu uniezależni się od koniunktury panującej na pojedynczym instrumencie.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (23.04.2013).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Jacek Kasperczyk
, ekspert Comperia.pl
612 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora

zobacz blog autora

Zobacz dyskusje na forum
Chcesz założyć lokatę?
Oprocentowanie nawet 7%, porównaj i załóż lokatę przez Internet!
  • najwyższe oprocentowanie, bez podatku Belki
  • aplikuj online
Porównaj lokaty
Potrzebujesz gotówki?
Pomożemy Ci wybrać kredyt z niską ratą!
  • porównaj online aktualne oferty 35 banków
  • aplikuj online
Porównaj kredyty gotówkowe
Masz kredyt na mieszkanie?
Obniż ratę kredytu nawet o 30%!
  • wybierz najkorzystniejszą ofertę obniżającą ratę
  • aplikuj online
Porównaj kredyty refinansowe