15.12.2008

Do której spółdzielni mieszkaniowej należę?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

W 1998 roku Walne Zgromadzenie Członków spółdzielni X podjęło uchwałę o podziale spółdzielni. W ten sposób powstała spółdzielnia Y, której staliśmy się członkami. Ta uchwała została zaskarżona do sądu, a następnie uchylona. Spółdzielnia Y nie jest właścicielem nieruchomości oraz gruntów, ale istnieje nadal. Czy w związku z art. 42 par. 9 Prawa Spółdzielczego jestem członkiem wyłącznie spółdzielni X czy również spółdzielni Y? Odpowiada Tomasz Waszczyński, adwokat z Kancelarii Prawnej Grabiński i Wspólnicy.

Od 1976 roku jestem członkiem pewnej spółdzielni mieszkaniowej, nazwijmy ją X. Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu znajdującego się w zasobach spółdzielni X. W 1998 roku Walne Zgromadzenie Członków spółdzielni X podjęło uchwałę o podziale spółdzielni. W ten sposób powstała spółdzielnia Y, której staliśmy się członkami. W oparciu o złożony wniosek i na podstawie uchwały podziałowej spółdzielnia Y została wpisana do rejestru spółdzielni prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Jednakże uchwała o podziale Spółdzielni została zaskarżona do sądu, a następnie, po trwającym kilka lat procesie, uchylona. Wyrokiem z 2004 roku Sąd Apelacyjny oddalił apelację spółdzielni od wyroku Sądu Okręgowego z 2001 roku, którym to wyrokiem Sąd Okręgowy uchylił uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków spółdzielni X z 1998r. w przedmiocie podziału Spółdzielni. Powyższe rozstrzygnięcie jest prawomocne, co zostało stwierdzone na odpisie wyroku z 2005 roku, a zatem i ostateczne.

Nadmienię, że od początku 2007 roku spółdzielnia X z powrotem została wpisana do rejestru gruntów i budynków jako użytkownik wieczysty. W księgach wieczystych jest również wpisana jako użytkownik wieczysty. Spółdzielnia Y nie jest właścicielem żadnych nieruchomości oraz gruntów, ale istnieje nadal. Jak przedstawia się kwestia mojego członkostwa? Czy w związku z art. 42 par. 9 Prawa Spółdzielczego jestem członkiem wyłącznie spółdzielni X, czy również spółdzielni Y?

Uchwała o podziale spółdzielni stanowi źródło sukcesji generalnej. Oznacza to przejście na powstającą spółdzielnię składników majątkowych, praw i zobowiązań. Stanowi też podstawę ustania więzi członkowskiej z dotychczasową spółdzielnią oraz podstawę powstania więzi z nową spółdzielnią. Na skutek uchylenia uchwały lub ustalenia jej nieważności dochodzi do upadku podstawy prawnej wyżej wskazanych przekształceń majątkowych. To samo dotyczy również zmian w członkostwie. W konsekwencji należy uznać, że jest pani wyłącznie członkiem spółdzielni X.

Tomasz Waszczyński

Masz pytanie do prawnika, pisz na adres: prawnik@comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (15.12.2008).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2773 artykuły -

zobacz inne artykuły tego autora

Zobacz dyskusje na forum
Forum o kredytach
Kredyt na mieszkanie z licytacji komorniczej 7.9.2015 16:49 przez:
buka

forum o kredytach

Forum o lokatach
Jaka najlepsza lokata bez konta? 30.12.2015 11:18 przez:
Katerina
Czy są lokaty do których można dopłacać 30.4.2015 9:00 przez:
kotelka

forum o lokatach

Forum o ubezpieczeniach
Dodatkowe ubezpieczenie w pracy 24.6.2014 22:25 przez:
Emiljan0

forum o ubezpieczeniach

Forum finansowe dla firm
Jak cofnąć przelew na złe konto? 14.9.2015 7:30 przez:
witwit

forum finansowe dla firm