2009-10-22 15:30:29

Dane osobowe-sprawdź czy Twój bank wykorzystuje je w odpowiedni sposób?

Imię, nazwisko, numery PESEL i NIP, informacje o dochodach i posiadanych zobowiązaniach – Twoje dane osobowe przekazywane bankom w trakcie składania wniosek o kredyt hipoteczny lub inny produkt finansowy podlegają ochronie prawnej. Bądź świadomy swoich praw i wynikających z nich obowiązków banków. Comperia.pl podpowiada jak chronić swoją prywatność!

W trakcie składania wniosku o przyznanie dowolnego kredytu w każdym banku zostaniemy poproszeni o podanie podstawowych wiadomości, które pozwolą na naszą identyfikację i weryfikację naszej zdolności kredytowej. Dane te, a także informacje o naszych spłatach, są następnie przechowywane w bazie klientów, a także udostępniane innym instytucjom, np. Biurze Informacji Kredytowej.

Najważniejszą kwestią dla ochrony naszej prywatności jest ich kontrola. Czy możemy sprawdzić, jakie informacje posiada o nas bank? Czy są one odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą? Jakim instytucjom zewnętrznym zostały one udostępnione? Odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi TAK.
Zgodnie z polskim prawem przechowywanie oraz przekazywanie danych osobowych osób fizycznych może odbywać się wyłącznie w ściśle określony sposób. Materię tę reguluje ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Na mocy jej przepisów każda instytucja posiadająca bazę danych osobowych musi zgłosić ją do ewidencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 
Co to dla nas oznacza?
 
Każdy z nas może zatem zwrócić się z pisemną prośbą do danej instytucji o sprawdzenie poprawności przechowywanych przez nią danych nas dotyczących. Ta natomiast ma prawny obowiązek na takie pismo odpowiedzieć. Jeżeli uzyskane tą drogą informacje są niezgodne ze stanem faktycznym, np. nie pozostajemy już w związku małżeńskim, mamy prawo żądać ich poprawienia, a w ostateczności, w sytuacjach wymienionych w ustawie, nawet ich usunięcia z bazy. Ponadto, w przypadku przekazania bądź sprzedaży naszych danych innym podmiotom bank ma obowiązek nas o tym poinformować.
 
Dlaczego jest to tak ważne?
 
Banki mogą wykorzystywać nasze dane osobowe do dwóch podstawowych celów: operacyjnego i analitycznego. Pierwszy z nich wiąże się z takim przetwarzaniem uzyskanych informacji, które są niezbędne w procesie przyznania kredytu bądź otwarcia konta. Nie budzi to zatem większych kontrowersji. Zupełnie inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku wykorzystania naszych danych do celów analitycznych. Nie dotyczy to w ogóle naszej osoby, ma zaś za zadanie zwiększyć efektywność funkcjonowania banku kosztem jego klientów.
 
Przykładem dobrze obrazującym ten sposób działalności jest sprzedaż wiązana. W pierwszej kolejności bank losowo wybiera osoby, którym do udzielonego już kredytu hipotecznego zaoferowana zostanie karta kredytowa. Po otrzymaniu odpowiedzi i zawarciu poszczególnych umów następuje etap weryfikacji. Ci, którzy zdecydowali się dodatkowy produkt, poddawani się wnikliwej analizie ze względu na wiek, wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy, miejsce zamieszkania itd. Pozwala to na wyselekcjonowanie grupy szczególnie podatnej na tego rodzaju działania. W rezultacie, istnieje zatem możliwość przedstawienia nam takiej oferty, którą zaakceptujemy, pomimo, iż pierwotnie nie wyrażaliśmy chęci zakupu karty kredytowej. Jest to bez wątpienia ingerencja w naszą prywatność, a może nawet swoisty rodzaj manipulacji naszymi decyzjami.
 
Warto zatem dokładnie zapoznać się z tym, jaka instytucja posiada naszego dane osobowe oraz w jakim celu są one przetwarzane. Bez tej wiedzy w bardzo łatwy sposób możemy zostać zmanipulowani.
 
 
2009-10-22
Comperia.pl poleca
1970-01-01
 
Top 3 kredyty hipoteczne
Rodzaj
Kwota
Okres
lat
Pokaż
Bank
Oprocentowanie
1
3.84 %
2
3.84 %
3
4.02 %
Kredyty hipoteczne