22.02.2013, 10:42

Czy na lokatach można realnie zarobić?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 2 głosów)

Zysk z inwestycji finansowych zależy nie tylko od wyboru optymalnego instrumentu, ale także od występującej w gospodarce inflacji. Dlaczego wskaźnik ten jest taki ważny i jak jego wysokość wpływa na realny zarobek klientów? Sprawdźmy to na przykładzie tradycyjnych lokat bankowych.

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stosowane przez siebie stopy procentowe. W ślad za tym spadł również poziom rynkowej stopy WIBOR. Jest to dobra informacja dla osób spłacających kredyty denominowane w polskim złotym. Niestety, to co dla jednych jest zaletą, dla innych może okazać się przykrą niespodzianką. Mowa tutaj o spadku oprocentowania tradycyjnych lokat bankowych i kont oszczędnościowych.

Spadek oprocentowania lokat bankowych powoduje nie tylko mniejsze odsetki dopisane do kapitału początkowego danego depozytu, ale także stwarza możliwość poniesienia przez klienta realnej straty. Jak to możliwe? Ponieważ w gospodarce występuje inflacja (wzrost cen), która powoduje, że za tą samą ilość pieniędzy można zakupić coraz mniejszą ilość towaru.

Na szczęście wskutek ogólnego spowolnienia gospodarczego i słabnącej polskiej gospodarki wskaźnik inflacji CPI w naszym kraju spadł w styczniu do poziomu 1,7 proc. Jest wartość nie widziana od długiego czasu. Dzięki tej zmianie realny zysk z lokat bankowych jest wyższy niż był przed rozpoczęciem cyklu obniżek stóp procentowych wykonanych przez Narodowy Bank Polski.

Spróbujmy to wytłumaczyć na realnym przykładzie

Przyjmijmy, że w styczniu zeszłego roku założyliśmy lokatę roczną na kwotę 5 tys. złotych. Średnie oprocentowanie lokat w tamtym okresie było równe 4,61 proc. Niestety, średni poziom inflacji CPI za rok 2012 wyniósł 3,7 proc. Uwzględniając te dane okazuje się, że realne oprocentowanie lokaty (po odliczeniu podatku i inflacji) wyniosło 0,03 pkt. proc.

Teraz sytuacja podobna, tylko rozgrywająca się w styczniu tego roku. Zakładamy więc 12-sto miesięczną lokatę na kwotę 5 tys. złotych. Średnie oprocentowanie opisanego depozytu wyniosło 4,09 proc. a aktualny styczniowy odczyt wskaźnika inflacji CPI wyniósł 1,7 proc. Załóżmy, że poziom ten utrzyma się przez cały rok i odczyt roczny za 2013, też przyjmie taką wartość. Po podstawieniu do wzoru okazuje się, że realne oprocentowanie lokaty wyniesie 1,59 pkt. proc. Jest to wartość znacznie wyższa, pomimo tego, że średnie oprocentowanie brutto lokaty spadło z 4,61 proc. do 4,09 proc.

Problem realnego oprocentowania trudno zrozumieć, zwłaszcza w sytuacji, gdy aktualna wartość dopisanych odsetek będzie niższa niż z lokaty założonej jeszcze rok temu. W naszym przypadku „zysk” z depozytu założonego w styczniu 2012 roku wyniósł 230,50 zł (netto 186,71 zł), a z lokaty założonej aktualnie wyniesie 204,50 zł (netto 165,65 zł). Jest to ponad 20 złotych netto mniej. Niemniej jednak, w ujęciu realnym, klient zarobił.

Efektywne pomnażanie oszczędności nie jest rzeczą łatwą. Osoba dysponująca nadwyżkami środków pieniężnych musi zwracać uwagę na wiele bardzo istotnych czynników. Tylko w ten sposób będzie ona pewna, że wybrany przez nią produkt nie tylko pozwoli jej zarobić, ale przede wszystkim ochroni realną wartość posiadanych pieniędzy.
Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (22.02.2013).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Jacek Kasperczyk
, ekspert Comperia.pl
612 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora

zobacz blog autora

Zobacz dyskusje na forum
Forum o lokatach
Lokata półroczna czy na 3 miesiące? 21.12.2015 11:35 przez:
carlos

forum o lokatach

Forum o ubezpieczeniach
Brak ogrzewania, czy należy mi się bonifikata? 22.1.2016 13:07 przez:
rudy-eli

forum o ubezpieczeniach

Forum finansowe dla firm
BIZ BANK - CZY NAJLEPSZY DLA FIRM? 17.3.2016 20:28 przez:
robert36

forum finansowe dla firm