Co to jest kredyt

Kredyt (definicja)

Kredyt bankowy to pisemna umowa między bankiem (kredytodawcą) a klientem (kredytobiorcą), na mocy której ten pierwszy udostępnia określoną kwotę pieniędzy. Obowiązkiem kredytobiorcy jest zwrot kredytu w określonym okresie wraz z odsetkami, zwykle w formie comiesięcznych rat.

Kredyty udzielane są klientom posiadającym w ocenie banku tzw. zdolność kredytową. Jest ona analizowana i określana na podstawie m.in. poziomu dochodów klienta, wysokości jego zobowiązań czy historii spłat poprzednich kredytów.

Kredyt jest zawsze udzielany na określony cel. To jedna z podstawowych różnic między kredytami a pożyczkami - te drugie mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

Udzielanie kredytów jest jedną z czynności bankowych. Co za tym idzie, kredyty mogą być udzielane jedynie przez banki (oraz m.in. instytucje kredytowe czy oddziały instytucji kredytowych) oraz kasy. Instytucje niedziałające w oparciu o prawo bankowe mogą udzielać jedynie pożyczek.

Rodzaje kredytów

Kredyty mogą być udzielane zarówno osobom prywatnym, jak i m.in. przedsiębiorstwom, korporacjom, wspólnotom, spółdzielniom czy samorządom. Klientom indywidualnym banki udzielają m.in. kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych czy kredytów w rachunku bieżącym (cel kredytowania jest bardzo ogólny). Wśród kredytów firmowych wyróżnia się m.in. kredyty obrotowe oraz inwestycyjne.

Koszty kredytów

Podstawowym kosztem kredytu jest oprocentowanie. Nie może ono przekraczać czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Innymi kosztami pośrednio lub bezpośrednio związanymi z kredytem są m.in. prowizja za udzielenie kredytu, ubezpieczenia, koszty ustanowienia zabezpieczenia czy koszty związane ze zmianą warunków umowy kredytowej (np. wydłużenie okresu spłaty, zmiana systemu spłaty rat z równych na malejące lub na odwrót, wcześniejsza spłata kredytu).

Zabezpieczenia kredytów

Banki udzielając kredytów, stosują zwykle zabezpieczenia swoich wierzytelności. Sposób zabezpieczenia zależy od formy kredytu. Dla kredytów hipotecznych podstawową formą zabezpieczenia jest hipoteka na nieruchomości. W przypadku kredytów samochodowych stosowanym zabezpieczeniem jest m.in. zastaw rejestrowy czy cesja praw z polisy autocasco. Dodatkowymi zabezpieczeniami kredytów są także np. weksel in blanco, blokada środków na rachunku bankowym, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie czy ubezpieczenie kredytu.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Co to jest i jak wygląda księga wieczysta?
Polski ustrój ksiąg wieczystych funkcjonuje na zasadzie systemu realnego. Księga wieczysta to dokument sporządzany oddzielnie dla każdej wyodrębnionej nieruchomości. Dana nieruchomość może posiadać przy tym tylko jedną księgę wieczystą. Dokument pozwala nie tylko na sprawdzenie aktualnego stanu właścicielskiego nieruchomości, ale i prześledzenie jej historii od początku założenia dla niej księgi wieczystej.
Bank obiecuje bezpłatne bankomaty za granicą? I tak możesz się nadziać na prowizję
Choć na rynku nie brakuje kont z obietnicą bezprowizyjnych wypłat gotówki ze wszystkich bankomatów na świecie, to jest jeden haczyk. Reklamowe obietnice gwarantują jedynie brak prowizji banku. Korzystając z zagranicznego bankomatu, turysta może jednak się natknąć na dodatkową opłatę - nakładaną przez operatora bankomatu.
Ranking kont osobistych - lipiec 2019
Szukasz darmowego konta bez spełniania wymogów? Bezwarunkowe 0 zł za konto i kartę znajdziesz w cennikach czterech banków: Nest Banku, BNP Paribas, Idea Banku i Citi Handlowym. Niestety tylko jeden z nich do koszyka darmowych usług dorzuca dodatkowo wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce.
Od 1 października kierowcy nie muszą wozić dowodu rejestracyjnego i polisy OC
Już jutro (1 października 2018 r.) zniknie obowiązek przewożenia w samochodzie dowodu rejestracyjnego pojazdu i potwierdzenia ubezpieczenia OC. Kierowcy wciąż będą musieli okazywać podczas kontroli drogowej prawo jazdy. Za jego brak nadal grozić będzie mandat w wysokości 50 zł.
Tak sprawdzisz, czy oszust nie założył konta na twoje dane
Jeśli podejrzewasz, że ktoś mógł posłużyć się twoimi danymi osobowymi w celu wyłudzenia kredytu, powinieneś jak najszybciej sprawdzić, czy na twoje nazwisko zostało otwarte konto, o którym nie wiesz. Nie musisz w tym celu chodzić od banku do banku, pytając w każdym z nich oddzielnie o potencjalne rachunki. Wystarczy, że skorzystasz z Centralnej informacji o rachunkach.