Co to jest kredyt

Kredyt (definicja)

Kredyt bankowy to pisemna umowa między bankiem (kredytodawcą) a klientem (kredytobiorcą), na mocy której ten pierwszy udostępnia określoną kwotę pieniędzy. Obowiązkiem kredytobiorcy jest zwrot kredytu w określonym okresie wraz z odsetkami, zwykle w formie comiesięcznych rat.

Kredyty udzielane są klientom posiadającym w ocenie banku tzw. zdolność kredytową. Jest ona analizowana i określana na podstawie m.in. poziomu dochodów klienta, wysokości jego zobowiązań czy historii spłat poprzednich kredytów.

Kredyt jest zawsze udzielany na określony cel. To jedna z podstawowych różnic między kredytami a pożyczkami - te drugie mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

Udzielanie kredytów jest jedną z czynności bankowych. Co za tym idzie, kredyty mogą być udzielane jedynie przez banki (oraz m.in. instytucje kredytowe czy oddziały instytucji kredytowych) oraz kasy. Instytucje niedziałające w oparciu o prawo bankowe mogą udzielać jedynie pożyczek.

Rodzaje kredytów

Kredyty mogą być udzielane zarówno osobom prywatnym, jak i m.in. przedsiębiorstwom, korporacjom, wspólnotom, spółdzielniom czy samorządom. Klientom indywidualnym banki udzielają m.in. kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych czy kredytów w rachunku bieżącym (cel kredytowania jest bardzo ogólny). Wśród kredytów firmowych wyróżnia się m.in. kredyty obrotowe oraz inwestycyjne.

Koszty kredytów

Podstawowym kosztem kredytu jest oprocentowanie. Nie może ono przekraczać czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Innymi kosztami pośrednio lub bezpośrednio związanymi z kredytem są m.in. prowizja za udzielenie kredytu, ubezpieczenia, koszty ustanowienia zabezpieczenia czy koszty związane ze zmianą warunków umowy kredytowej (np. wydłużenie okresu spłaty, zmiana systemu spłaty rat z równych na malejące lub na odwrót, wcześniejsza spłata kredytu).

Zabezpieczenia kredytów

Banki udzielając kredytów, stosują zwykle zabezpieczenia swoich wierzytelności. Sposób zabezpieczenia zależy od formy kredytu. Dla kredytów hipotecznych podstawową formą zabezpieczenia jest hipoteka na nieruchomości. W przypadku kredytów samochodowych stosowanym zabezpieczeniem jest m.in. zastaw rejestrowy czy cesja praw z polisy autocasco. Dodatkowymi zabezpieczeniami kredytów są także np. weksel in blanco, blokada środków na rachunku bankowym, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie czy ubezpieczenie kredytu.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Co to jest GAP i czy warto je wykupić? O ubezpieczeniach w leasingu
GAP to dodatkowe ubezpieczenie do autocasco, które zabezpieczy twoje finanse na wypadek kradzieży leasingowanego samochodu lub jego zniszczenia (szkody całkowitej). Czy się opłaca? Wszystko zależy od tego, na ile wycenisz swój spokojny sen.
Co to jest i jak wygląda księga wieczysta?
Polski ustrój ksiąg wieczystych funkcjonuje na zasadzie systemu realnego. Księga wieczysta to dokument sporządzany oddzielnie dla każdej wyodrębnionej nieruchomości. Dana nieruchomość może posiadać przy tym tylko jedną księgę wieczystą. Dokument pozwala nie tylko na sprawdzenie aktualnego stanu właścicielskiego nieruchomości, ale i prześledzenie jej historii od początku założenia dla niej księgi wieczystej.
Bank obiecuje bezpłatne bankomaty za granicą? I tak możesz się nadziać na prowizję
Choć na rynku nie brakuje kont z obietnicą bezprowizyjnych wypłat gotówki ze wszystkich bankomatów na świecie, to jest jeden haczyk. Reklamowe obietnice gwarantują jedynie brak prowizji banku. Korzystając z zagranicznego bankomatu, turysta może jednak się natknąć na dodatkową opłatę - nakładaną przez operatora bankomatu.
Leasing a szkoda całkowita: kto na tym zyska, a kto straci?
Szkoda powypadkowa przekroczyła 70% wartości auta? Ubezpieczyciel uzna rozbity pojazd za wrak, a twoja umowa leasingu wygaśnie. Dla ciebie oznacza to albo zysk, albo stratę. Sprawdź, kiedy odszkodowanie z autocasco może nie wystarczyć na spłatę pozostałych rat leasingowych.
Ranking kredytów hipotecznych - wrzesień 2019
Najniższe RRSO kredytu hipotecznego na 300 000 zł ze spłatą rozłożoną na 20 lat to aktualnie 3,58% - wynika z wrześniowego podsumowania najlepszych ofert kredytów hipotecznych.