09.07.2013, 14:18

Co nowego w ustawie o SKOK - ach?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 4 głosów)

Po drobnych perturbacjach i pokonawszy wiele meandrów na drodze legislacyjnej, niecały miesiąc temu weszła w życie nowela ustawy o SKOK-ach zmieniająca również kilka innych aktów legislacyjnych. Ratio legis dla wprowadzanych zmian ma być zwiększenie stabilności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Eksperci Comperia.pl postanowili przyjrzeć się najbardziej istotnym zmianom, jakie nowelizacja wprowadza.

Po szeregu przepychanek między obydwiema izbami w parlamencie, nowelizacja zmieniająca m. in. Ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych trafiła 15 maja do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Podpisując ją, Głowa Państwa przesądziła o rychłym wejściu ustawy w życie. Vacatio legis bowiem, wynosi dla większości postanowień aktu niecały miesiąc. Tym samym 12 czerwca bieżącego roku wiele istotnych postanowień noweli weszło w życie.

Jednym z najważniejszych jest wprowadzenie regulacji określającej zasady utworzenia i funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo - Kredytowych. Do tej pory zabezpieczeniem wypłat środków zdeponowanych w SKOK-ach był system ubezpieczeń. Tym samym gwarantem nie była instytucja państwowa, lecz prywatne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Od 12 czerwca system gwarancji będzie funkcjonował w oparciu o fundusze gwarancyjne SKOK-ów, czyli fundusze własne w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że SKOK-i będą miały obowiązek dokonywania rocznych wpłat uzależnionych od wartości aktywów i pozabilansowych zobowiązań Kas. Tym samym gwarancje wypłat środków zdeponowanych w SKOK-ach będą równe tym, z których korzystają klienci banków.

Do grupy innych ważnych postanowień ustawy nowelizującej należy zwiększenie szeregu kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego względem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych. Od jej wejścia w życie, Komisja może dokonywać oceny sytuacji finansowej Kas oraz, w skutek poczynionych obserwacji, inicjować działania naprawcze, jeżeli bezpieczeństwo zdeponowanych w kasach środków, zdaniem komisji, jest zagrożone.

Komisja Nadzoru Finansowego ma wyłączną kompetencję do składania wniosków o ogłoszenie upadłości kasy. Dodatkowo, KNF otrzymała prerogatywy do wydawania rekomendacji w zakresie dobrych praktyk zarządzania Kasą Krajową.

W noweli zawarto również przepisy dotyczące kadencyjności rad nadzorczych oraz zarządów Kas i Kasy Krajowej oraz regulacje w przedmiocie procesów restrukturyzacyjnych zachodzących w Kasach.

Do wejścia w życie ustawy nowelizującej, SKOK-i mogły utrzymywać rezerwę płynną jedynie w formie gotówki i na odrębnych rachunkach w Kasie Krajowej. Teraz mogą również lokować wolne środki finansowe w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego.

Zmiany zatem w głównej mierze odnoszą się do rozszerzenia kompetencji KNF względem SKOK-ów oraz pogłębienia poziomu bezpieczeństwa deponowanych w nich środków.
Autor: Jakub Tomaszewski
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (09.07.2013).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Jakub Tomaszewski
, ekspert Comperia.pl
97 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora

Zobacz dyskusje na forum
Chcesz założyć lokatę?
Oprocentowanie nawet 7%, porównaj i załóż lokatę przez Internet!
  • najwyższe oprocentowanie, bez podatku Belki
  • aplikuj online
Porównaj lokaty
Potrzebujesz gotówki?
Pomożemy Ci wybrać kredyt z niską ratą!
  • porównaj online aktualne oferty 35 banków
  • aplikuj online
Porównaj kredyty gotówkowe
Masz kredyt na mieszkanie?
Obniż ratę kredytu nawet o 30%!
  • wybierz najkorzystniejszą ofertę obniżającą ratę
  • aplikuj online
Porównaj kredyty refinansowe