Blokada środków na rachunku bankowym

Blokada środków na rachunku bankowym

Blokada środków na rachunku bankowym to forma zabezpieczenia wierzytelności banku (m.in. z tytułu udzielonego kredytu czy pożyczki). Polega na upoważnieniu kredytodawcy do zablokowania na rachunku kredytobiorcy określonej sumy pieniężnej, która po upływie wyznaczonego terminu może służyć pokryciu wierzytelności (w przypadku braku spłaty kredytu).

Zlecenie blokady środków na rachunku bankowym

Blokada środków na rachunku bankowym odbywa się na podstawie pisemnego zlecenia posiadacza rachunku bankowego. Blokady środków można dokonać zarówno na rachunku w banku, który udziela kredytu, jak i w innym. „Zamrożona” kwota obejmuje zarówno kapitał kredytu, jak i odsetki i ewentualne inne koszty, które kredytobiorca jest zobligowane pokryć. W czasie blokady środków na rachunku niemożliwe jest dysponowanie daną kwotą bez zgody banku. Blokada obowiązuje do momentu całkowitej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami, oczywiście o ile strony w międzyczasie nie zmienią postanowień.

Blokady środków można dokonać zarówno na rachunku w złotych, jak i rachunkach walutowych - wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Poza środkami na rachunku bieżącym, blokadą mogą zostać objęte również środki np. zdeponowane na koncie oszczędnościowym czy lokacie. Zwykle blokada środków na rachunku bankowym stosowana jest w przypadku podmiotów prowadzających działalność gospodarczą.

Kiedy stosuje się blokadę środków na rachunku bankowym?

Zwykle blokada środków na rachunku bankowym stosowana jest w przypadku podmiotów prowadzających działalność gospodarczą. Stosowana jest głównie w przypadku kredytów i niższej wartości. Często blokada jest stosowana w przypadku kredytów preferencyjnych z dopłatami czy dotacjami.

Blokada środków na rachunku bankowym jest tylko jedną z form zabezpieczeń stosowanych przez banki. Do innych należą m.in. poręczenia, gwarancje bankowe, zastaw czy hipoteka.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Ranking kont oszczędnościowych - wrzesień 2019
Nie chcesz zamrażać swoich środków nawet na krótkoterminowej lokacie? Na koncie oszczędnościowym możesz zyskać dokładnie tyle samo odsetek – do 4% w skali roku. Są jednak warunki.
Ranking kont oszczędnościowych - grudzień 2018
Aż 6 banków oferuje na koncie oszczędnościowym co najmniej 3% w skali roku, przy czym najwyższe dostępne oprocentowanie to 3,5%. Niestety maksymalna stawka obowiązuje tylko dla kwot do 10 000 zł, a skorzystać z oferty mogą jedynie nowi klienci Getin Banku. Pozostali mają jednak szansę ulokowania oszczędności na 3% nawet do limitu 400 000 zł. Są jednak warunki.
Ranking lokat - wrzesień 2018
Aż cztery banki pozwalają zyskać 4% w skali roku na lokacie założonej we wrześniu. Ale nie bez dodatkowych warunków. Osoby, które nie spełniają wymogów uczestnictwa w promocji, mogą liczyć najwyżej na 2,3% - wynika z rankingu lokat 3M na 10 000 zł, przygotowanym przez Comperia.pl.