Blokada rejestru

Blokada rejestru

Blokada rejestru to zlecenie uniemożliwiające w wyznaczonym czasie przeprowadzanie transakcji na rejestrze.