07.05.2010, 19:14

Bank BGŻ: pozytywne wyniki sprzedaży kredytu Agro Ekspres

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Agro Ekspres jest kredytem w rachunku bieżącym w postaci linii kredytowej udzielanym rolnikom będącym właścicielami lub użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych.
Kredyt przyznawany jest rolnikom szybko i według przejrzystych zasad, które klient zna już na etapie składania wniosku. Zasady te nie ulegają zmianą w trakcie trwania umowy kredytu, która zawierana może być aż do 5 lat.
Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości rolnej. Maksymalna kwota kredytu wynosi 1 milion złotych. Kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zakup sprzętu rolniczego lub spłatę zadłużenia w innych bankach. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku.
 

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (07.05.2010).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2760 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora