04.03.2015, 16:00

Ubezpieczenie zdrowotne NFZ bez umowy o pracę

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

Ubezpieczenie zdrowotne NFZ bez umowy o pracę

Jeżeli wykonujemy pracę na podstawie umowy o dzieło, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, możemy mieć pewne wątpliwości co do tego, czy przysługuje nam, czy też nie ubezpieczenie zdrowotne. Zasady te jasno określa prawo.

Jeśli wykonujemy pracę na podstawie umowy o dzieło czy umowy-zlecenia, musimy się liczyć z tym, że w wielu przypadkach pracodawca nie będzie odprowadzał składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego godząc się na tego typu umowy, warto zwrócić uwagę na regulacje prawne z tym związane.

Umowa-zlecenie a ubezpieczenie

Jeśli wykonujemy umowę-zlecenie, a przy tym jest to nasz jedyny tytuł do ubezpieczenia, podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dodajmy jednak, że dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe.

Nie zawsze umowa-zlecenie powoduje jednak obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Składki pracodawca powinien odprowadzać od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zleceniobiorcy ustaje po upływie 30 dni od momentu wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Składki zawsze odprowadza zleceniodawca. Dodajmy, że taki obowiązek zanika np. w przypadku studentów. Ponadto, jeśli umowa-zlecenie jest zawarta z osobą, która jednocześnie jest pracownikiem na podstawie umowy o pracę i umowy-zlecenia w jednej firmie, wówczas składki na ubezpieczenia społeczne są naliczane od zsumowanego przychodu. Zaznaczmy, że jeśli jesteśmy zatrudnieni na kilka umów-zleceń, nie trzeba opłacać wszystkich składek (rentowej, emerytalnej, wypadkowej i zdrowotnej) w przypadku każdej umowy, obowiązkowe jest natomiast ubezpieczenie zdrowotne.

Umowa o dzieło a ubezpieczenie

Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Słowem: praca na umowie o dzieło nie daje prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Dodajmy także, że umowa o dzieło nie jest również tytułem do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma możliwości opłacania składki obliczonej od wynagrodzenia ustalonego dla takiej umowy. Osobom pracującym na umowę o dzieło zwykle zaleca się dodatkowe ubezpieczenie na podstawie umowy z NFZ. Pamiętajmy jednak, że jeśli nie byliśmy ubezpieczeni przez jakiś czas należy uiścić opłatę dodatkową uzależnioną od długości okresu, w którym nie podlegało się ubezpieczeniu.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (04.03.2015).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
252 artykuły - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum
Forum o ubezpieczeniach
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne? 7.7.2017 19:40 przez:
Podgor
Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego 4.9.2015 11:14 przez:
Anita
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne 1.5.2015 8:28 przez:
Kamil
Jakie ubezpieczenie zdrowotne? 26.4.2015 21:12 przez:
Trylion
Ubezpieczenie zdrowotne czy warto ? 5.1.2015 13:34 przez:
pracek
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne 5.9.2014 12:21 przez:
michael

forum o ubezpieczeniach