22.12.2014, 10:06

Jak zgłosić skargę na ubezpieczyciela?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

Jak zgłosić skargę na ubezpieczyciela?

Jeśli ubezpieczyciel zadziałał na Twoją niekorzyść, nie musisz pozostawać bierny wobec niesprawiedliwych decyzji. Możesz zaskarżyć ubezpieczyciela. Procedura składania skargi nie jest ani czasochłonna, ani skomplikowana. Dobrze wiedzieć jak wygląda – a nuż będzie trzeba nam z niej skorzystać?...

Prawie każdy z nas posiada jakieś ubezpieczenie (komunikacyjne, na życie, następstw nieszczęśliwych wypadków etc.). Nie zawsze jednak jesteśmy zadowoleni z działań naszego towarzystwa ubezpieczeniowego. W takich sytuacjach możemy złożyć nań skargę.

Kiedy i do kogo?

Skargi na ubezpieczycieli kierujemy do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Jest to instytucja, która profesjonalnie zajmuje się rozpatrywaniem skarg i arbitrażem na linii ubezpieczyciel-ubezpieczony. Można powiedzieć, że jest ona mutatis mutandis instytucją analogiczną do Rzecznika Praw Konsumentów.

Skargę do rzecznika ubezpieczonych składamy poprzez wysłanie do tej instytucji listu w formie pisemnej. Treść skargi ma ogromne znaczenie i należy w niej zacząć od opisania stanu faktycznego sprawy, po czym wskazać zarzuty, jakie wysuwamy wobec ubezpieczyciela. Nie obędzie się oczywiście bez podania argumentów, które potwierdzają nasze roszczenia względem towarzystwa ubezpieczeniowego. W liście składający skargę winien także przedstawić własne oczekiwania wobec rzecznika ubezpieczonych. Chodzi tu o informację, w jaki sposób chcielibyśmy rozwiązać naszą sprawę.

W jaki sposób?

Skargę, jak już wspomnieliśmy, składa się w formie pisemnej. Nadajemy ją tradycyjną pocztą i wysyłamy na adres:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Oprócz wyżej opisanej treści w liście należy podać następujące informacje:

  • numer telefonu,
  • adres zamieszkania,
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, NIP,
  • gdy jesteśmy członkiem funduszu emerytalnego i to na niego składamy skargę, będzie potrzebne również podanie numeru rachunku OFE,
  • gdy składamy skargę w imieniu innej osoby, niezbędne będzie dołączenie pełnomocnictwa.

Poza samym pismem w skład skargi wchodzą załączniki. Najlepiej jeśli będą to kserokopie dokumentów istotnych w naszej sprawie, a także kserokopie dotychczasowej korespondencji z ubezpieczycielem. Jeśli dokumentacji brak, powinniśmy dołączyć do wniosku takie informacje: rodzaj i numer polisy bądź rachunku, miejsce i data zdarzenia ubezpieczeniowego, a także nazwę ubezpieczyciela.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (22.12.2014).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
880 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum