26.03.2015, 12:39

Gdzie lokować firmowe nadwyżki pieniężne?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

Gdzie lokować firmowe nadwyżki pieniężne?

Pieniądze, które leżą na wcale lub bardzo nisko oprocentowanym koncie, tracą swój potencjał do generowania zysków. Z tego powodu każda firma, bez względu na jej wielkość, gdy tylko posiada nadwyżki finansowe, powinna zastanowić się nad tym, gdzie je ulokować.

Firma musi, oczywiście, dysponować środkami na koncie bieżącym, które zapewnią jej bezpieczne bieżące funkcjonowanie i regulowanie zobowiązań. Jest to konieczne, by zapewnić płynność finansową przedsiębiorstwu. Nie oznacza to jednak, że należy przetrzymywać na rachunku bieżącym zbyt duże nadwyżki. Takie pieniądze, zamiast przynosić zysk, są w zasadzie nieefektywne za sprawą bardzo niskiego oprocentowania rachunku, na którym są przechowywane. Optymalizacja kosztów to nie tylko ograniczanie wydatków, ale również korzystne inwestowanie kapitału, który już znajduje się w posiadaniu.

Lokata z zyskiem

Jednym z rozwiązań na efektywne wykorzystanie wolnych środków pieniężnych firmy są depozyty bankowe. Z jednej strony mamy zapewnione bezpieczeństwo inwestycji, z drugiej – pewny zysk, chociaż nie będzie to ogromny, spektakularny zarobek ze względu na niskie oprocentowanie.

Lokaty firmowe mogą być otwierane zarówno w złotówkach, jak i obcej walucie (najczęściej jest to euro, dolar amerykański, frank szwajcarski i funt brytyjski). Dodatkowo firma nie musi często posiadać rachunku bieżącego w banku, w którym zakłada lokaty. Niekiedy można nawet negocjować warunki depozytów, co jest szansą na jeszcze korzystniejsze ulokowanie nadwyżki finansowej.

A może obligacje?

Lokaty terminowe to nie jedyne rozwiązanie na zyskowne inwestowanie wolnych środków firmy. Popularne jest również kupowanie obligacji skarbowych. To dobra alternatywa dla lokat, ponieważ powala zarobić w stopniu podobnym do depozytów bankowych. Taki instrument jest bezpieczny, ponieważ gwarantowany przez Skarb Państwa.

Dodatkowo obligacje mogą potem pełnić rolę zabezpieczenia przy zaciąganiu kredytów bankowych.

Firma na parkiecie

Innym rozwiązaniem na wykorzystanie wolnych środków jest zakup akcji przedsiębiorstw na giełdzie lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. W tym ostatnim przypadku wybór jest naprawdę duży. To, na jaki fundusz dana firma się zdecyduje, powinno zależeć od zakładanej strategii inwestycyjnej i od akceptowanego poziomu ryzyka (niektóre fundusze inwestują głównie w akcje, inne tylko w obligacje itd.).

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (26.03.2015).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
898 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum