07.03.2015, 16:16

Czy lokaty walutowe są bezpieczne?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 7.7     / 10 (oddano 3 głosów)

Czy lokaty walutowe są bezpieczne?

Lokata walutowa jest zakładana na podobnych zasadach jak ta w złotówkach, choć zwykle przynosi mniejszy zarobek. A co z gwarancją zwrotu wpłaconego kapitału, gdyby np. bank zaczął mieć problemy z wypłacalnością? Sprawdźmy, czy depozyty w walutach obcych są bezpieczne.

Lokaty walutowe są niżej oprocentowane niż depozyty w złotówkach. W marcu 2015 roku na lokacie złotówkowej możemy zarobić nawet 4 %, a na walutowej 0,5–1%. Powodem takiej różnicy są przede wszystkim niższe stopy procentowe w bankach centralnych za granicą.

Aktualna stopa referencyjna w Polsce wynosi 1,5%, a w strefie euro: 0,5%. W związku z tym lokaty w złotówkach są korzystniejsze dla klienta. Nie brakuje jednak chętnych, by z lokat walutowych korzystać. Jest to związane z ryzykiem walutowym. W przypadku gdy złoty umacnia się w stosunku do waluty, w której założyliśmy lokatę, my tracimy zysk. Gdy jednak to nasz krajowy pieniądz traci na wartości, a waluta się umacnia, zysk z depozytu walutowego się zwiększa. Inwestując w takie lokaty, warto pamiętać, że w dłuższym okresie trudno przewidzieć kształtowanie się cen walut względem siebie.

Bezpieczeństwo lokat walutowych

Instytucją, która odpowiada w Polsce za bezpieczeństwo depozytów w bankach komercyjnych i spółdzielczych, jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W sytuacji gdy bank złoży wniosek o upadłości, BFG wypłaca klientom zwrot kapitału ulokowanego w banku wraz z odsetkami do łącznej wartości nieprzekraczającej równowartości 100 000 euro. Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni także depozyty walutowe złożone w bankach, jednak należności wypłaca w złotówkach.

Koszty lokat

Pamiętajmy także, że decydując się na lokatę walutową, musimy bankowi zapłacić za operację przewalutowania, jeśli wpłacamy kapitał w złotówkach. Chodzi o tzw. spread, czyli różnicę między kursem kupna a kursem sprzedaży. W momencie zakładania depozytu bank przeliczy wpłacone złotówki na obcą walutę według kursu sprzedaży, natomiast po upływie terminu lokaty – po cenie kupna. Obie operacje wiążą się z zapłatą marży bankowi i z reguły są niekorzystne dla klienta. Pamiętajmy też, że od zysku z lokaty walutowej, po przeliczeniu na złotówki, musimy odprowadzić podatek w wysokości 19%.

Równoważenie ryzyka

Lokaty walutowe często są zakładane dla zrównoważenia ryzyka walutowego związanego z kredytem w obcej walucie. W przypadku osłabienia złotego względem waluty, w której posiadamy kredyt, rata tego kredytu w złotówkach wzrośnie, jednak lokata walutowa w tej samej walucie zrównoważy stratę związana ze zmianą kursu walut.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (07.03.2015).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
898 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora