15.12.2014, 09:13

Czy mój bank może upaść?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

Czy mój bank może upaść?

Każdy klient banku powinien poznać skutki ogłoszenia upadłości przez instytucję, której powierzył własne oszczędności. 

Niewątpliwie dla każdego, kto chce ulokować swoje oszczędności w banku, najważniejsze jest to, czy bank, któremu zaufał, nie okaże się niewypłacalny i nie ogłosi bankructwa. Jak pokazuje doświadczenie, niewielu klientów wie, co zrobić, gdy bank niespodziewanie ogłosi upadłość.

Część konsumentów nie rozróżnia wręcz banku od instytucji parabankowej, przez co bardzo łatwo może stać się ofiarą nieuczciwych praktyk rozmaitych firm finansowych. Jednak jeżeli jest na tyle zorientowany w strukturze instytucji, której zawierzył swoje oszczędności, to najczęściej nie wie, jakie prawa mu przysługują, jeżeli bank nagle ogłosi swoją upadłość.

Instytucją gwarantującą w Polsce bezpieczeństwo depozytów finansowych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Swoją ochroną obejmuje on wszystkie krajowe banki komercyjne oraz spółdzielcze. Działalność funduszu nie obejmuje jednak parabanków, za to od niedawna obejmuje działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Warto podkreślić, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny podlega stałej kontroli sejmu, rządu i ministra finansów. To przed nimi fundusz składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

W związku z niedawną aferą Amber Gold, która odbiła się szerokim echem, rząd przyjął projekt zmian w BFG, który zakłada powstanie dodatkowego funduszu, który ma ustabilizować sektor bankowy w Polsce. Obecnie BFG zapewnia przeciętnemu Kowalskiemu zwrot środków do 100 tys. euro. To kwota, która obejmuje środki na wszystkich dotychczasowych rachunkach bankowych klienta w jednej instytucji, wliczając w to także lokaty terminowe, bieżące oraz środki ulokowane na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Warto podkreślić, że jeżeli konto posiada dwóch właścicieli, to mogą oni starać się na równi o zwrot śordków, każdy do 100 tys. euro.

W razie upadku banku wypłata z BFG powinna zostać uruchomiona w terminie do 20 dni roboczych. Osoba poszkodowana w wyniku upadku banku może starać się o wypłatę środków z BFG w ciągu 5 lat. Po tym okresie traci prawo do odszkodowania na skutek przedawnienia roszczenia. Sam fakt wypłaty odszkodowania i jego sposób jest podawany przez BFG do publicznej wiadomości np. poprzez prasę ogólnokrajową lub inne środki masowego przekazu. Klient nie otrzyma odszkodowania, jeśli zainwestuje własne pieniądze w produkty strukturyzowane, takie jak lokaty połączone z funduszami inwestycyjnymi lub lokaty w formie ubezpieczenia na życie. Tu zabezpieczeniu podlega tylko część kapitału złożona na lokacie terminowej. 

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (15.12.2014).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
943 artykuły - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum
Forum o kredytach
Czy zeznanie PIT dotarło 15.4.2015 14:41 przez:
ann
Czy wiek jest przeszkodą w zaciągnięciu kredytu? 10.4.2015 16:38 przez:
krystin

forum o kredytach

Forum o ubezpieczeniach
Od czego właściwie jestem ubezpieczona? 22.4.2016 20:25 przez:
Mela

forum o ubezpieczeniach