01.12.2014, 13:38

Jak wybierać fundusze inwestycyjne?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

Jak wybierać fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne to sposób inwestowania pieniędzy, w którym powierzamy specjalistom nasz kapitał, a ich zadaniem jest go pomnożenie. Fundusze lokują środki w różne instrumenty finansowe, jak np. akcje czy obligacje. Sprawdźmy, jak wybrać najlepszy fundusz.

W Polsce jedynymi podmiotami uprawnionymi do zarządzania funduszami są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. To spółki akcyjne, których właścicielami są duże renomowane instytucje finansowe, takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe czy zagraniczne podmioty specjalizujące się w zarządzaniu inwestycjami.

Przystępując do funduszu inwestycyjnego, otrzymujemy tzw. jednostki uczestnictwa (fundusz otwarty) lub certyfikaty inwestycyjne (fundusz zamknięty). Liczba otrzymanych punktów jest zależna od kwoty zainwestowanego kapitału. Pierwsza wpłata do funduszy otwartych może wynosić około kilkuset złotych, a minimalne kolejne kwoty są ustalone na najniższym poziomie 50 złotych.

Szukając odpowiedniego dla siebie funduszu inwestycyjnego, powinniśmy w pierwszej kolejności ustalić nasz cel. Należy określić kwotę, jaką możemy przeznaczyć na inwestycje oraz akceptowany poziom ryzyka. Nawet w przypadku funduszy inwestycyjnych musimy liczyć się ze stratą pieniędzy, dlatego warto zdecydować, jaki poziom tej straty jesteśmy w stanie zaakceptować w przypadku nieudanej inwestycji.

Powinniśmy również przemyśleć, przez jak długi okres chcemy inwestować pieniądze. Z reguły fundusze są traktowane jako lokaty długoterminowe. Inwestując w akcje, najlepiej „zamrozić” pieniądze na 5 lat, to pozwoli nam uniknąć wahań terminowych. Przy okresach krótszych lepiej poszukać funduszu inwestującego w obligacje. Najkrócej, czyli na ok. 1 rok, możemy powierzyć nasze pieniądze funduszowi rynku pieniężnego. Gdy już zdecydujemy, ile chcemy zainwestować i na jak długo, powinniśmy się zastanowić nad poziomem zysku, jaki by nas satysfakcjonował.

Po określeniu naszego profilu inwestycyjnego, możemy zacząć poszukiwanie odpowiedniego dla nas funduszu. Bogactwo dostępnych na rynku ofert sprawia, że zarówno laik inwestycyjny, jak i doświadczony inwestor, znajdą fundusz odpowiadający ich potrzebom.

Weryfikując fundusze, powinniśmy zwrócić uwagę na ich możliwości inwestycyjne oraz sprawdzić sposoby i terminy wyjścia z inwestycji. Ważne jest także porównanie danego funduszu na tle konkurencji. Należy również bezwzględnie sprawdzić wysokość opłat manipulacyjnych i kosztów związanych z uczestnictwem w funduszu. W Internecie bez problemu można sprawdzić ocenę danego funduszu wystawioną przez specjalne instytucje rankingowe i porównać wyniki funduszy oraz ich historię finansową.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (01.12.2014).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
1000 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum