20.10.2014, 10:43

Polisolokaty zbyt skomplikowane dla konsumentów?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Polisolokaty zbyt skomplikowane dla konsumentów?

Polisolokaty to instrumenty finansowe, które w odróżnieniu od zwykłych lokat są z prawnego punktu widzenia hybrydowymi ubezpieczeniami. Są to polisy na życie i dożycie, które zawiera się na określony w umowie okres. Rozwiązania te miały służyć legalnemu uniknięciu opodatkowania zysków tak zwanym podatkiem Belki, który wynosi 19 procent.

Polisolokaty są obarczone sporym ryzykiem. Wielu klientów skarży się na nieprecyzyjne warunki przystąpienia do umowy i na niedoinformowanie ich o wszystkich istotnych aspektach przez pracowników ubezpieczycieli czy podmiotów pośredniczących w zawieraniu umów. Klienci niejednokrotnie nie rozumieją zapisów umów, a agenci ubezpieczeniowi nie zawsze potrafią wyczerpująco wyjaśnić te zawiłości. W związku z tym do Federacji Konsumentów napływają liczne skargi.

Wątpliwości klientów budzą bardzo często opłaty likwidacyjne, czyli opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy, które są w pierwszych latach trwania umowy bardzo wysokie. Polisolokaty są najczęściej przedstawiane przez doradców jako bezpieczny sposób inwestowania. Są to w rzeczywistości produkty obarczone sporym ryzykiem inwestycyjnym i wiążą się z możliwością poniesienia strat. Zdarza się również, że klienci nie są świadomi okresu, na jaki zawierają rzeczone umowy. Są przekonani, że podjęli zobowiązanie na rok lub dwa lata, a w rzeczywistości umowy te obowiązują kilkakrotnie dłużej.

W związku z wszelkimi nieścisłościami w umowach dotyczących polisolokat i licznymi skargami konsumentów, UOKiK nałożył w ostatnich dniach kary w łącznej wysokości ponad 50 milionów złotych na cztery instytucje finansowe za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Decyzje te nie są jednak ostateczne, stronom przysługuje możliwość odwołania od nich na drodze sądowej. Ukarane zostały: Aegon TU na Życie, Idea Bank, Open Finance i Raiffeisen Bank Polska.

UOKiK prowadzi dalsze postępowania w stosunku do 24 innych instytucji finansowych. Działalność urzędu polega obecnie także na tworzeniu sugestii zmian w regulacjach dotyczących polisolokat. UOKiK oraz Rzecznik Ubezpieczonych postulują uczynienie umów jak najbardziej przejrzystymi dla konsumentów i zobowiązanie agentów do rzetelnego informowania zainteresowanych o wszystkich aspektach przystąpienia do ubezpieczenia.  

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (20.10.2014).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
943 artykuły - zobacz inne artykuły tego autora