14.08.2014, 09:55

IKE a IKZE - brzmi podobnie, a różnic wiele

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

IKE a IKZE - brzmi podobnie, a różnic wiele

Indywidualne konto emerytalne oraz Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to produkty trzeciego filaru emerytalnego. Ich nazwy brzmią podobnie, ale IKE i IKZE różnią się od siebie.

Zarówno IKE, jak IKZE służą do poprawy sytuacji finansowej przyszłych emerytów. Środki zgromadzone na tych kontach są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, oczywiście przy spełnieniu kilku warunków. Czym jednak różnią się od siebie IKE i IKZE?

Pierwsza różnica pojawia się już przy limicie wpłat. W przypadku IKE, granica wynosi 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Limit dla IKZE jest stanowczo mniejszy, gdyż można dokonać wpłat tylko do 120 proc. przeciętnych zarobków.

Wypłata środków

Wypłata środków z obu kont jest zwolniona z opodatkowania od zysków kapitałowych, pod warunkiem, że oszczędzający ukończył 60 lat w przypadku IKE i 65 lat w przypadku IKZE. Dla tego pierwszego można dokonać pobrania pieniędzy już w wieku 55 lat, jednak dodatkowo trzeba dokonywać wpłat przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych oraz ponad połowa wpłat musi zostać zrealizowana w terminie nie późniejszym niż na 5 lat przed zwróceniem się o wypłatę. IKZE, niestety, nie ma przywileju wcześniejszego pobrania gotówki niż po ukończeniu 65. rok życia, ale żeby móc skorzystać z ulgi podatkowej, również trzeba wpłacać pieniądze przez przynajmniej 5 lat. IKZE nie posiada również możliwości wcześniejszego wypłacenia pieniędzy, ani częściowo, ani w całości, IKE natomiast ma tę możliwość, jednak trzeba być świadomym 19-procentowego podatku, który zostanie potrącony.

Dziedziczenie

Choć w obu przypadkach środki zgromadzone na indywidualnych kontach są dziedziczone oraz nie płaci się podatków od tej czynności, to jednak występuje różnica w wysokości podatku dochodowego, który musi zapłacić dziedziczący. W przypadku IKE może on liczyć na całkowite zwolnienie, zaś IKZE jest obarczone 10-procentowym podatkiem. Natomiast podczas przeniesienia na drugie konto w trzecim filarze klient zostaje zwolniony z 10 proc. podatku ryczałtowego.

Choć obecnie niewiele osób jest świadomych istnienia w ogóle trzeciego filaru, to jednak warto zainteresować się tą możliwością. Posiadanie konta w jednym systemie nie wyklucza założenia go w drugim. To jedyna metoda, która może stanowić alternatywę dla indywidualnych sposobów oszczędzania.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (14.08.2014).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
895 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum
Forum o ubezpieczeniach
III filar jaki ? 16.6.2014 16:49 przez:
Brzanka

forum o ubezpieczeniach