15.09.2014, 08:06

W obligacjach liczy się rentowność w terminie do wykupu

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

W obligacjach liczy się rentowność w terminie do wykupu

Gdy kupujemy obligacje, warto zwracać uwagę na jeden ważny aspekt papierów - rentowność w terminie do wykupu, który ma ostatecznie większe znaczenie niż sama wysokość oprocentowania.

Obligacje to papiery wartościowe, z których korzysta wielu inwestorów szukających bardziej bezpiecznych form lokowania kapitału, a które jednocześnie pozwalają na uzyskanie atrakcyjnych zysków. Część osób lokuje oszczędności w obligacjach, ale nie zawsze właściwe ocenia opłacalność swojej inwestycji. Zwracanie uwagi na oprocentowanie, które ma wpływ na wysokość odsetek, nie jest najlepszą miarą oceny korzystności danej oferty. Znacznie lepszą miarą opłacalności obligacji jest stopa efektywnego przychodu, czyli rentowności w terminie do wykupu, a która zawiera w sobie cenę wykupu obligacji oraz ewentualne korzyści wynikające z reinwestowania odsetek.

Obligacje z rynku wtórnego

Obligacje można kupić od emitenta, a także na rynku wtórnym. Gdy obligacje kupowane są od emitenta, ich cena jest równa wartości nominalnej. Zakup na rynku wtórnym, czyli na giełdzie, sprawia, że bardzo często cena zakupu obligacji jest inna niż pierwotna. Obligacje mogą więc być kupowane zarówno po cenie niższej od wartości nominalnej, a wówczas mowa jest o sprzedaży z dyskontem, jak też po cenie wyższej od wartości nominalnej, co znów nazywane bywa zakupem z premią. Opłacalność zakupu obligacji po cenie innej niż nominalna wartość może być wyliczona poprzez ocenę rentowności w terminie wykupu, gdyż ocena oprocentowania nominalnego nie jest w takiej sytuacji właściwą miarą.

Czym jest rentowność w terminie do wykupu?

Rentowność w terminie do wykupu pozwala wskazać, ile można zarobić na uzyskanych z obligacji odsetkach w poszczególnych okresach do momentu wykupu. Pozwala to wyliczyć korzyści, które może przynieść reinwestowanie odsetek po stopie nominalnego oprocentowania obligacji. Dodatkowo wyliczenie rentowności w terminie do wykupu pozwala na dokonanie porównania różnych obligacji. W ten sposób możliwe jest porównywanie papierów mających różną cenę oraz różne oprocentowanie nominalne. Rentowność w terminie do wykupu można wyliczyć samodzielnie, ale obecnie można posłużyć się również wygodnymi w użyciu, gotowymi kalkulatorami, co znacznie skraca czas, który trzeba poświęcić na porównanie obligacji o różnych cechach, czyli różnym terminie wykupu czy oprocentowaniu nominalnym. Kalkulatory służące do obliczania rentowności w terminie do wykupu można znaleźć między innymi na stronach Giełdy Papierów Wartościowych.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (15.09.2014).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
895 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum
Forum o lokatach
Konto godne polecenia. 13.2.2016 11:13 przez:
cezarycezary

forum o lokatach