15.04.2014, 18:51

Podział funduszy inwestycyjnych od kuchni

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

Podział funduszy inwestycyjnych od kuchni

Fundusz funduszowi nie równy. Poznaj podział funduszy inwestycyjnych i zacznij dzięki temu lepiej zarządzać swoimi oszczędnościami.

Fundusz inwestycyjny jest instytucją inwestowania zbiorowego. Jej zadaniem jest lokowanie powierzonych środków finansowych. Lokowanie polega najczęściej na kupowaniu różnego rodzaju instrumentów z rynku finansowego. Fundusze najczęściej inwestują w takie instrumenty jak obligacje Skarbu Państwa, obligacje firm czy akcje.

Zanim zdecydujemy się na związanie z jakimś funduszem inwestycyjnym, warto zapoznać się z ich klasyfikacją. Ogólnie takie instytucje dzielimy na fundusze otwarte, specjalistyczne fundusze otwarte oraz fundusze zamknięte. Pierwsza kategoria to fundusze, które posiadają zmienną liczbę uczestników, jak również ulegającą zmianie liczbę jednostek uczestnictwa. Co istotne, fundusze otwarte według polskiego prawa mają możliwość zdobywania jednostek udziałowych w firmach bez ograniczeń. Druga kategoria, czyli specjalistyczne fundusze otwarte, to swoista modyfikacja idei funduszu otwartego. Mają one podobne prerogatywy, różniąc się w zasadzie tym, że specjalistyczny fundusz otwarty może dodatkowo określić w swoim statusie warunki odkupienia jednostek uczestnictwa.

Drugą różnicą jest fakt, iż takie fundusze powołują organ kontrolny Rady Inwestorów. Ostatnia kategoria będąca częścią naszej klasyfikacji to fundusze zamknięte. Tego typu instytucje mają prawo do emisji certyfikatów depozytowych. Takie certyfikaty są kupowane na giełdzie, a fundusz nie może ich odkupić. Działalność tego typu podmiotów charakteryzuje się wyższym stopniem ryzyka i większą swobodą niż w przypadku dwóch wcześniej opisanych funduszy.

Fundusze inwestycyjne można także podzielić ze względu na specyfikę ich polityki inwestycyjnej. Jeśli zastosujemy właśnie to kryterium, to otrzymamy zestawienie, w którym znajdą się fundusze papierów dłużnych, akcji, stabilnego wzrostu, zrównoważone, a także rynku pieniężnego. Fundusze papierów dłużnych skupiają się na inwestowaniu w obligacje i bony zarówno firm, jak i Skarbu Państwa. Druga kategoria to inwestycje wyłącznie w rynek akcji. Fundusze stabilnego wzrostu skupiają się, tak jak fundusze papierów dłużnych, na obligacjach i bonach. Ich celem jest gwarancja regularności dochodów. Fundusze zrównoważone, jak sama nazwa wskazuje, inwestują po trosze we wszystkie wymienione opcje. Ostatnia kategoria, czyli fundusze rynku pieniężnego, to przede wszystkim inwestycje w waluty.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (15.04.2014).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
895 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora