16.04.2014, 13:37

Czy bezpieczne fundusze inwestycyjne rzeczywiście istnieją?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 7     / 10 (oddano 1 głosów)

Czy bezpieczne fundusze inwestycyjne rzeczywiście istnieją?

Fundusze inwestycyjne to okazja do zarobienia dużych pieniędzy. Tylko czy można znaleźć fundusze zapewniające bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału?

Inwestowanie w instrumenty finansowe, jakimi są fundusze inwestycyjne, to szansa na spore zyski, przewyższające z reguły te, na jakie można liczyć dzięki lokatom. Z drugiej strony niemal każda inwestycja na rynku finansowym wiąże się z niebezpieczeństwem utraty kapitału, z czym klient z reguły nie spotka się w przypadku lokat. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych bardzo często promują swoje produkty finansowe jako bezpieczne, mając na myśli przede wszystkim fundusze realizujące lokowanie kapitału w obligacjach i bonach skarbowych. Do produktów o niskim ryzyku zaliczane są fundusze obligacji, pieniężne czy ochrony kapitału. Nie można jednak zapominać, że również w ich przypadku nie można być całkowicie pewnym bezpieczeństwa ulokowanych środków finansowych.  

Lokowanie pieniędzy w bankach także wiąże się z ryzykiem, choć o wiele mniejszym niż np. w przypadku inwestowania na giełdzie. Bank może przecież upaść. Pieniądze klientów są wprawdzie chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale niestety tylko do określonej kwoty. Podobnie jest z obligacjami. Nawet kraje o najsilniejszych gospodarkach mogą mieć problemy pieniężne w wyniku bardzo silnego kryzysu na rynkach finansowych. Innymi słowy, należy brać pod uwagę to, że każda inwestycja w jednostki funduszy inwestycyjnych jest obarczona ryzykiem. Bezpieczeństwo inwestycji przy funduszach inwestujących w obligacje czy bony skarbowe jest jedynie dużo większe niż przy inwestycjach walutowych czy na rynku akcji. W zamian za mniejsze ryzyko lokowania pieniędzy w funduszach obligacji, pieniężnych, ochrony kapitału można liczyć na dużo mniejsze zyski. Szansa na korzyści z takich inwestycji jest większa, ale nie można zapominać, że ryzyko utraty środków istnieje.

Świadomość zagrożeń utraty zainwestowanych pieniędzy związanych z każdą inwestycją pozwala stosować odpowiednie strategie inwestycyjne oparte na zdywersyfikowaniu ryzyka. W ten sposób można uniknąć inwestowania wszystkich oszczędności w jeden fundusz czy jeden rodzaj instrumentów finansowych. Pozwala to ograniczyć ewentualną stratę wszystkich oszczędności, gdyby pojedyncza inwestycja nie powiodła się. Taka strategia pozwala również unikać prostych decyzji. Bardzo często w obliczu bardzo dużych zysków związanych z inwestycjami indywidualnymi mało doświadczony, początkujący inwestor nie zapoznaje się ze szczegółami inwestycji, informacjami o funduszu, a co za tym idzie niewłaściwe ocenia ryzyko inwestycyjne.

 

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (16.04.2014).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
901 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum