17.04.2014, 09:36

Przewłaszczenie a cesja - wyjaśniamy różnice

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

Przewłaszczenie a cesja - wyjaśniamy różnice

Przewłaszczenie i cesja to sposoby na zabezpieczenie spłaty kredytów samochodowych. Sprawdź, czym oba elementy się różnią.

Przewłaszczenie to rodzaj zabezpieczenia kredytu pod postacią umowy, którą kredytobiorca podpisuje z bankiem. Na mocy tej umowy kredytobiorca przenosi na bank prawo własności swoich ruchomości. Najczęściej takimi rzeczami ruchomymi są urządzenia, surowce, towary, które można sprzedać, pojazdy lub półfabrykaty. Najistotniejsze jest to, że prawo własności tych dóbr jest przenoszone do czasu spłaty kredytu. Równie ważne jest to, że w trakcie obowiązywania umowy przewłaszczenia kredytobiorca może korzystać z tych przedmiotów (bierze je w użyczenie od banku). Nie ma jednak prawa sprzedawania ich bez zgody kredytodawcy. W sytuacji, kiedy kredytobiorca ma problemy ze spłatą rat kredytu, bank może zażądać, aby przewłaszczający oddał ustanowioną w umowie rzecz jemu z powrotem.

Podobnym rozwiązaniem, które jednak różni się kilkoma istotnymi szczegółami od poprzedniego, jest cesja praw zwana również przelewem. Jest to umowa cywilnoprawna. Zawiera ją wierzyciel (cedent wierzytelności) i osoba trzecia (nabywca tej wierzytelności). W takiej sytuacji osoba, która posiada określony dług (wierzytelność) przenosi go na osobę trzecią. W cesję mogą być brane bardzo różne przedmioty.

Konsekwencjami tego rodzaju umowy jest to, że prawa wynikające z takiego stosunku przechodzą na nabywcę wierzytelności. To oznacza w praktyce, że nabywca może prowadzić roszczenia o odsetki lub zabezpieczenia. Bardzo ważne jest to, że na skutek umowy cesji sytuacja dłużnika nie może się pogorszyć. Najczęściej spotykanym przykładem cesji są cesje polis ubezpieczeniowych z kredytobiorcy na bank. Chodzi tu o cedowanie ewentualnych świadczeń odszkodowawczych na bank.

Po przedstawieniu definicji obydwu umów dokładnie widać, w czym tkwią różnice między nimi. Przewłaszczenie to specyficzna umowa, którą zawiązuje się między bankiem i kredytobiorcą. Jest to przeniesienie prawa własności na określony przedział czasu (do spłaty kredytu). W przypadku cesji mamy do czynienia ze zgoła innym procesem. Chodzi tu mianowicie o przeniesienie praw do wierzytelności na jakiś inny podmiot lub osobę. Krótko mówiąc, przewłaszczenie przenosi prawa własności określonych dóbr ruchomych, cesja zaś przenosi prawa do wierzytelności.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (17.04.2014).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
899 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora