06.12.2013, 17:00

Czym jest księga wieczysta?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

Czym jest księga wieczysta?

Księgi wieczyste zawierają cenne informacje, dotyczące nieruchomości. Dokumentują przede wszystkim prawa własności do majątku oraz jego ewentualne obciążenia. Przed inwestycją w mienie nieruchome warto zapoznać się z jego księgą wieczystą.

Księga wieczysta jest zapisem danych związanych ze stanem prawnym nieruchomości. Informuje o właścicielach majątku oraz związanych z nim zobowiązaniach finansowych. Wszystkie wpisy widniejące w rejestrze ksiąg wieczystych są jawne, dlatego każdy zainteresowany, za zgodą sądu wieczystoksięgowego, może uzyskać do nich dostęp.

Księgi wieczyste działają w oparciu o ściśle określone zasady, do których należą:

  1. jawność formalna – w obecności odpowiedniego pracownika sądu, każdy ma prawo do zapoznania się z treścią księgi wieczystej (niektóre jej akta mogą jednak przeglądać jedynie osoby związane z nią interesem prawnym oraz notariusz),
  2. domniemanie zgodności ze stanem prawnym – stan prawny ujawniony w księdze wieczystej powinien być zgodny z rzeczywistością, więc jeżeli ktoś chce udowodnić wykrytą niezgodność, ewentualne zmiany zostaną naniesione jedynie w trakcie odpowiedniego procesu cywilnego,
  3. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – w przypadku nabycia nieruchomości od domniemanego właściciela widniejącego w księdze wieczystej, który w rzeczywistości nie jest jej posiadaczem, kupujący i tak staje się jej nowym nabywcą,
  4. pierwszeństwo praw wpisanych – prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają pierwszeństwo wobec praw w niej nieujawnionych.

Każda księga posiada cztery podstawowe działy:

  1. dział I - składający się z dwóch części:
  • oznaczenie nieruchomości - informuje o położeniu, sposobie korzystania z majątku oraz jego powierzchni,
  • spis praw związanych z własnością – zawiera wstępne informacje dotyczące ewentualnych posiadaczy nieruchomości,
  1. dział II - obejmuje informacje dotyczące aktualnego właściciela (bądź właścicieli) nieruchomości,
  2. dział III - opisuje możliwe obciążenie oraz ograniczenia, z którymi związana jest dana własność takie jak np. egzekucja komornicza,
  3. dział IV - składa się z wpisów o wszystkich hipotekach, które stanowiły bądź stanowią zabezpieczenie zadłużeń ciążących na danej własności.

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany w księgach wieczystych dokonywane są w sądach wieczystoksięgowych. Czas pomiędzy ustanowieniem zmiany, a jej wpisem do księgi wieczystej może zabrać trochę czasu. Dzięki temu, że wnioski o zmianę hipoteki są jawne, wszelkie zmiany podejmowane w zakresie stanu prawnego nieruchomości można w prosty sposób sprawdzić.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (06.12.2013).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
953 artykuły - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum
Forum o lokatach
Czym jest BLIK? 17.2.2015 11:53 przez:
Radosław

forum o lokatach

Forum o ubezpieczeniach
Czym jest "stanowisko w drodze uznania"? 2.6.2019 13:41 przez:
Arturr
Czym jest EKUZ? 30.10.2014 11:09 przez:
Emilia Kasińska, Ekspert Comperia.pl

forum o ubezpieczeniach