28.11.2016, 19:39

Ile wynosi prowizja od spłaty pożyczki?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 8     / 10 (oddano 1 głosów)

Ile wynosi prowizja od spłaty pożyczki?

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim bank-i i SKOK-i mają prawo pobierać prowizję od wcześniejszej spłaty pożyczki. Właśnie zamierzałeś pozbyć się swojego zadłużenia przed czasem i teraz obawiasz się kosztów? Nie musisz się o nic martwić. W praktyce mało które banki korzystają ze swojego przywileju.

Niekorzystanie z możliwości pobierania prowizji od wcześniejszej spłaty pożyczek gotówkowych (i innych kredytów konsumenckich) po części jest skutkiem skutecznego ograniczenia przez ustawodawcę potencjalnej samowoli kredytodawców, którzy mogliby czerpać zbyt duże zyski z tego typu opłat. Dzięki wprowadzeniu restrykcyjnych wymogów co do samej możliwości nałożenia prowizji od spłaty i limitów co do jej maksymalnej wartości konsumenci mogą czuć się bezpiecznie.

Kiedy bank może pobrać prowizję?

Prowizja od wcześniejszej spłaty zadłużenia może być pobrana przez bank tylko wtedy, gdy spłata kredytu jest dokonywana w czasie, w którym oprocentowanie kredytu jest stałe. W dodatku kwota pożyczki regulowanej na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy musi trzykrotnie przewyższać kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia podawanego przez GUS, dotyczącego grudnia roku poprzedzającego rok, w którym kredytobiorca rozlicza się z zadłużenia.

Wysokość prowizji od spłaty pożyczki

Prowizja od wcześniejszej spłaty może wynosić maksymalnie:

  • 1% kwoty spłacanej – jeśli do końca pierwotnego terminu umowy pozostaje więcej niż rok,
  • 0,5% kwoty spłacanej – jeżeli do końca pierwotnego terminu umowy pozostaje rok lub mniej.

Co istotne, opłata nie może przewyższać sumy odsetek, które kredytobiorca zapłaciłby w ratach, gdyby regulował kredyt zgodnie z terminami wynikającymi z umowy. Zgodnie z ustawą prowizja nie może również przekraczać faktycznego kosztu, jaki bank poniósł w związku z realizacją dyspozycji kredytobiorcy.

Pamiętaj o przysługujących Ci zwrotach opłat

Bank nie tylko może nakładać prowizje, ale – zgodnie z ustawą – powinien je zwracać. A w zasadzie proporcjonalną część prowizji, jak i innych opłat, które naliczone były za cały okres trwania umowy, choćby kredytobiorca poniósł je na samym początku jej obowiązywania.

Czy wiesz, że...

W ciągu pierwszego półrocza działalności urzędu Rzecznika Finansowego (czyli od 11.10.2015 r.) klienci bankowi złożyli do biura RF ok 100 skarg w związku z nieprawidłowym rozliczeniem wcześniejszych spłat kredytów konsumenckich. Kredytobiorcy skarżą się na trudności w odzyskaniu stosownej części poniesionych kosztów początkowych (prowizji, opłat administracyjnych, składek za ubezpieczenie).

Zapłaciłeś 2000 zł prowizji za kredyt na 4 lata, ale spłacasz do już po 24 miesiącach? Bank powinien Ci zwrócić 1000 zł! Analogicznie powinieneś otrzymać zwrot części opłaconych z góry składek ubezpieczeniowych i innych opłat, które pobrał od Ciebie bank. Jeśli tego nie zrobi, zgłoś skargę do UOKiK-u lub Rzecznika Finansowego.


 

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (28.11.2016).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
869 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum
Forum o lokatach
Gdzie założyć najtańsze konto walutowe 3.7.2015 7:04 przez:
anastazja
Polisa na przyszłość dziecka - od kiedy 1.8.2014 8:41 przez:
Gość Honorowy

forum o lokatach

Forum o ubezpieczeniach
Ile wynosi zasiłek pogrzebowy ? 31.5.2014 17:26 przez:
tynusia

forum o ubezpieczeniach

Forum finansowe dla firm
firmy windykacyjne / sprzedaż wierzytelności 18.3.2015 13:13 przez:
zwall

forum finansowe dla firm

Najnowsze