29.06.2015, 16:56

Kiedy konsument może liczyć na pomoc KNF?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 8     / 10 (oddano 2 głosów)

Kiedy konsument może liczyć na pomoc KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego jest głównym podmiotem kontrolującym rynek finansowy w Polsce. Czy z pomocy KNF mogą korzystać również konsumenci w pojedynczych sprawach?

W chwili obecnej jak grzyby po deszczu powstają nowe banki oraz firmy ubezpieczeniowe. Ich ekspansja zaszła na tyle daleko, że idąc ulicą jakiegokolwiek polskiego miasta, szybciej znajdziemy bank lub ajencję firmy ubezpieczeniowej, aniżeli sklep spożywczy czy odzieżowy. Jednakże, jak to w życiu bywa, za ilością niekoniecznie idzie również jakość.

Kto obroni konsumentów?

Jeżeli mamy pretensje do banku lub firmy ubezpieczeniowej o nieuczciwe potraktowanie nas jako klientów, szukamy instytucji, która byłaby chętna nam pomóc i miałaby przede wszystkim do tego umocowania prawne. W tym miejscu warto przyjrzeć się roli, jaką odgrywa Komisja Nadzoru Finansowego.

Czy zajmuje się KNF?

Zgodnie z zapisami ustawy do kompetencji KNF należy między innymi:

  • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego,
  • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku i jego konkurencyjności,
  • udział w przygotowaniu aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym.

Pracę KNF wspomaga Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Niestety w chwili obecnej instytucje finansowe stosują coraz to wymyślniejsze praktyki, które czasem bywają sprzeczne z interesem konsumentów. M.in. po to, by bronić interesów tych ostatnich, KNF wydaje stosowne rekomendacje dla banków i towarzystw ubezpieczeniowych. I na tym dużej mierze opiera się główna jej działalność.

Skarga do KNF

Warto wiedzieć, iż złożenie skargi do KNF nie powoduje, iż z automatu stajemy się stroną sporu. KNF nie zajmuje się rozpatrywaniem pojedynczych sporów pomiędzy klientem a bankiem czy ubezpieczycielem. Nie pomaga ona indywidualnie, lecz w jej zainteresowaniu jest funkcjonowanie całej branży, jako ogółu. Jeżeli jednak do Komisji trafi wiele skarg w tej samej sprawie, np. na tego samego ubezpieczyciela, to niewątpliwie przyjrzy się ona sprawie i w razie konieczności nałoży odpowiednią karę.

Na podstawie skargi KNF zwraca się do instytucji finansowej o udzielenie wyjaśnień i o ustosunkowanie się do zarzutów postawionych przez klienta firmy finansowej. Jeżeli stwierdzi zasadność skargi, to nakaże usunąć wszystkie nieprawidłowości.

Niestety kary nałożone na podmioty kontrolowane przez KNF są niewielkie i tak naprawdę mają symboliczny charakter. Tylko w 2015 roku suma kar nałożonych na towarzystwa ubezpieczeniowe przez KNF wyniosła nieco ponad 200 tysięcy złotych.

Sąd polubowny

Jedynym praktycznym rozwiązaniem jakie oferuje KNF jest instytucja sądu polubownego, jednak nie jest to do końca idealne rozwiązanie z racji tego, iż taki sąd podejmuje działania na drodze mediacji polubownej lub arbitrażu. Obie strony sporu muszą więc wyrazić zgodę na załatwienie sprawy polubownie.

Indywidualne spory

W tej mierze bardziej skutecznym działaniem i obroną praw konsumenckich może pochwalić się UOKiK. Tu kary nie są może nakładane często, ale są bardziej dotkliwe (a przy tym i bardziej skuteczne).

O pomoc w indywidualnym sporze z towarzystwem ubezpieczeniowym lub bankiem zwrócić się lepiej do Rzecznika Ubezpieczonych lub do UOKiK-u. 

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (29.06.2015).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
897 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora