28.04.2015, 12:48

Prawa i obowiązki zagranicznych przedsiębiorców

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 2 głosów)

Prawa i obowiązki zagranicznych przedsiębiorców

Dzięki przynależności Polski do Unii Europejskiej coraz więcej zagranicznych przedsiębiorców prowadzi u nas działalność gospodarczą. Na jakich zasadach funkcjonują? Jakie są ich prawa i obowiązki?

Na jakich zasadach mogą w Polsce funkcjonować zagraniczni przedsiębiorcy? Czy ich prawa i obowiązki są takie same jak obywateli Polski? W jaki sposób powinni rozliczać się z podatków?

Ustawa o rachunkowości

Również osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej powinny przestrzegać przepisów Ustawy o rachunkowości. Ustawa zakłada, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej księgą, lub też księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pełne księgi rachunkowe, bez względu na limit obrotów

Osoba zagraniczna to osoba fizyczna, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Z przepisów wynika, że prowadząc działalność w Polsce, obcokrajowcy powinni prowadzić pełne księgi rachunkowe, bez względu na limit obrotów, jakie osiąga. Osoba zagraniczna nie może korzystać z rozliczenia uproszczonego. Innymi słowy nie będzie mogła prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nawet w przypadku gdy przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają 1 200 000 euro.

Są wyjątki

Wyjątek od wyżej wymienionej reguły stanowią obywatele pochodzący z państw członkowskich Unii Europejskiej. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Powyższe oznacza, że obywatele takich krajów jak: Niemcy, Irlandia, Holandia, którzy prowadzą działalność w Polsce, mają w tym zakresie takie same prawa jak Polacy. Jeśli więc osiągnięte w poprzednim roku przychody ze sprzedaży nie przekraczają wartości 1 200 000 euro i forma działalności na to pozwala, mają prawo do rozliczenia działalności dla celów podatku dochodowego w księdze przychodów i rozchodów.

Inne obowiązki

Przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność na terytorium naszego kraju musi liczyć się również z innymi obowiązkami. Powinien on używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce".

Innym obowiązkiem jest zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności, dotyczące wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego z utworzonym oddziałem.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (28.04.2015).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
252 artykuły - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum
Forum o kredytach
PORADY DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH 1.3.2015 12:20 przez:
Mateusz Kiszło,
Jak usunąć wpis do BIK-u? 24.2.2015 14:43 przez:
Cyfer
Firmy oddłużające - wasze zdanie 20.2.2015 12:49 przez:
annonnse

forum o kredytach

Forum finansowe dla firm
Nowy macierzyński wyniesie 17 złotych! 23.6.2015 17:54 przez:
Anita

forum finansowe dla firm