28.02.2014, 23:00

Na czym polega kredyt kasowy w Plus Banku?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 9     / 10 (oddano 1 głosów)

Na czym polega kredyt kasowy w Plus Banku?

Kiedy przedsiębiorca prowadzący potrzebuje zastrzyku szybkiej gotówki na rozwój własnej działalności gospodarczej, może ubiegać się o kredyt kasowy dla firm w Plus Banku. Na czym on polega?

Kredyt kasowy w Plus Banku przeznaczony jest dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Produkt powstał z myślą o potrzebujących pokryć krótkoterminowe zobowiązania, które mogą zachwiać płynnością finansową ich firmy.

Korzyści kredytu kasowego

Jedną z głównych korzyści kredytu kasowego w Plus Banku jest fakt, że każdy wpływ na konto firmowe niweluje zadłużenie. Bank nie narzuca także żadnej konkretnej formy wykorzystania pieniędzy pochodzącej z zaciągniętego zadłużenia. Ponadto właściciel firmy ma cały czas łatwy dostęp do gotówki i w razie nagłej konieczności może po nią sięgnąć. Ci, którzy prowadzą działalność, wiedzą, jak często zdarzają się kontrahenci opóźniający płatności, a te później mogą zachwiać płynnością finansową firmy. Kwota kredytu jest ustalana na podstawie potrzeb i możliwości wnioskodawcy. Samo oprocentowanie kredytu opiera się na stawce WIBOR i stałej marży bankowej. Okres spłaty kredytu kasowego zawiera się w ciągu 30 dni.

Dokumenty wymagane do kredytu

Każdy kredytobiorca musi przedstawić odpowiednie dokumenty w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. Jeśli rozlicza się w formie karty podatkowej, to wówczas oprócz dokumentów rejestrowych (przy wszystkich rodzajach rozliczeń) musi przedstawić w banku decyzję urzędu skarbowego o wysokości podatku w postaci karty podatkowej oraz dowody wpłaty zryczałtowanego podatku za ostatnie 3 miesiące. Jeżeli zaś rozlicza się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, to wymagane będą ewidencja zakupów i sprzedaży, spis z natury towarów z poprzedniego roku, ewidencja środków trwałych, deklaracja podatkowa za ubiegły rok, deklaracja podatkowa za bieżący rok oraz dowody wpłaty zryczałtowanego podatku za ostatnie 3 miesiące.

Przy książce podatkowej bank wymagać będzie książki przychodów i rozchodów za ubiegły rok oraz za okres bieżący, informacji o stanie zapasów za dwa ostatnie lata i na koniec ostatniego zakończonego miesiąca, ewidencji środków trwałych, deklaracji podatkowej za ubiegły rok i deklaracji podatkowej za bieżący rok. Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się przez sprawozdawczość księgową, to wymagane będą sprawozdanie F-02 za koniec poprzedniego roku, bilans i rachunek wyników za ostatni zakończony miesiąc obecnego roku, ewidencja środków trwałych, opinia i raport biegłego rewidenta z ostatniego bilansu, deklaracja podatkowa za cały ubiegły rok i deklaracja za cały bieżący okres.

Ponadto o kredyt kasowy mogą ubiegać się także spółki jawne, akcyjne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (28.02.2014).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
1005 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum
Forum o kredytach
Kredyt bez odsetek - na czym polega? 4.5.2016 10:00 przez:
pitarek

forum o kredytach

Forum o lokatach
Na czym polegał wałek z polisolokatami? 9.5.2016 13:03 przez:
fed
Na czym można obecnie zarobić najwięcej? 11.5.2015 14:40 przez:
smay

forum o lokatach

Forum o ubezpieczeniach
Bonus-malus na czym polega ? 21.4.2016 10:41 przez:
kaplok

forum o ubezpieczeniach

Forum finansowe dla firm
Na czym oszczędzać w firmie? 15.9.2014 10:10 przez:
bogata

forum finansowe dla firm

Forum GSM
Plus, mix czy abonament? 21.4.2016 20:05 przez:
anna p

forum gsm