30.10.2018, 15:50

ZBP i ALK zapraszają na konferencję z cyklu Wyzwania Bankowości

ZBP i ALK zapraszają na konferencję z cyklu Wyzwania Bankowości

Związek Banków Polskich wraz z Akademią Leona Koźmińskiego oraz Ośrodkiem Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM po raz kolejny organizuje konferencję z cyklu „Wyzwania Bankowości”, która odbędzie się 8 listopada 2018 r. w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie.

Szczególny charakter temu wydarzeniu nadaje fakt, iż będzie to wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska bankowego, dające doskonałą okazję do wymiany poglądów pomiędzy tymi środowiskami.

Konferencja ta jest próbą oceny i podsumowania najbardziej istotnych wydarzeń dotyczących sektora bankowego, jakie mają miejsce w roku bieżącym. Naszą intencją jest poruszenie tak ważkich i aktualnych tematów jak, m.in.:

I-szy panel: Czy jesteśmy przygotowani na kolejny kryzys? W szczególności wprowadzenie i dyskusja panelowa dotyczyć będą prognoz spowolnienia gospodarczego, makroekonomicznych uwarunkowań działalności instytucji finansowych, finansowaniu rozwoju gospodarki, różnym aspektom polityki monetarnej i fiskalnej, oczekiwań wzrostu stóp procentowych, skutków wojen handlowych.

II-gi panel: Regulacje – hamują czy stymulują innowacyjność sektora finansowego. W tej części uczestnicy konferencji skupią się na kwestiach czy mamy do czynienia z coraz większym stopniem sterowania gospodarką, rosnąca złożonością regulacji, problemem zwiększającej się szczegółowości regulacji, wpływem ich na innowacyjność, w tym sektora finansowego, brakiem odpowiedniego badania skutków (kosztów), problem przerzucania kosztów regulacji na podmioty regulowane, często bez zachowania zasady proporcjonalności, co szczególnie dotyka sektor banków spółdzielczych i specjalistycznych np. samochodowych.

III-ci panel: Nowe modele biznesowe – ewolucja czy rewolucja. Rozpatrywane będą zagadnienia związane z znaczeniem nowych technologii dla modeli biznesowych banków, zjawiskiem określanym jako neoluddyzm w kontekście zachodzących przemian kulturowych i pokoleniowych, zmieniającymi się preferencjami klientów, oczekiwaniami zapewnienia bezpieczeństwa usług finansowych, w tym chęci prywatyzowania korzyści i uspołeczniania strat.

Po więcej informacji zapraszamy na: https://konferencje.alebank.pl/konferencje/wyzwania-bankowosci-2018/

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (30.10.2018).
Tekst powstał we współpracy z bankiem.

51 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora