02.09.2010, 09:43

Allianz Bank wzbogaca ofertę kredytów hipotecznych

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Allianz Bank wprowadził do oferty kredytów hipotecznych nowe rozwiązania- ubezpieczenie na wypadek utraty dochodów o szerokim zakresie oraz karencję w spłacie kapitału i wakacje kredytowe.

Zakres ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, utraty pracy oraz śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku jest szerszy i uzależniony od źródła dochodu klienta w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Osoby zatrudnione na umowę o prace na czas nieokreślony ubezpieczone są na wypadek ryzyka utraty pracy, osoby zatrudnione na umowę o prace na czas określony oraz prowadzące własną działalność gospodarczą ubezpieczone są od czasowej niezdolności do pracy natomiast osoby uzyskujące dochody z innych źródeł niż umowa o pracę lub działalność gospodarcza ubezpieczone są od poważnego zachorowania. Niezależnie od źródła dochodu, wszyscy klienci, którzy wykupią nowe ubezpieczenie, objęci są ochroną na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

W zależności od rodzaju zdarzenia świadczenie jest wypłacane jednorazowo lub miesięcznie i przeznaczane bezpośrednio na spłatę kredytu hipotecznego. Dzięki temu rozwiązaniu klient, który znalazł się w trudnej sytuacji, przez pewien czas jest zwolniony z płacenia rat kredytowych. Do ubezpieczenia (najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej) mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat a nie ukończyły 60 roku życia. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo za 5 lat ochrony z góry. Może ona zostać doliczona do kwoty kredytu i spłacana w ratach miesięcznych wraz z resztą kapitału.

Allianz Bank wprowadził również do oferty kredytów hipotecznych możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału oraz wakacji kredytowych, czyli miesięcznego zawieszenia spłaty kredytu. Wakacje kredytowe pozwalają na zawieszenie spłaty raty kredytu obejmującą część kapitałową jak również odsetkową na jeden miesiąc, zaś karencja daje możliwość zawieszenia spłaty części kapitałowej raty kredytu hipotecznego na maksimum 3 miesiące. W tym czasie Klient zobowiązany jest do spłaty jedynie części odsetkowej i innych wymaganych opłat (np. składek ubezpieczeniowych). Z karencji jak i wakacji kredytowych klienci mogą skorzystać po 12 miesiącach terminowej spłaty rat. Bank za tą usługę nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (02.09.2010).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2750 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora