Skrót oferty

T-Mobile Usługi Bankowe Karta kredytowa MasterCard

Opłata za wydanie karty:
0.00 PLN /
 jednorazowa
Oprocentowanie:
9.90 % /
 w skali roku
Okres bezodsetkowy:
58 dni 
Więcej szczegółów

Szczegóły produktu

Komentarze

Typ karty zwykła 
Organizacja płatnicza MasterCard 
Technologia karty mikroprocesor 
Wysokość limitu wydatków Od 500 do 40000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 58 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 9.90 % Oprocentowanie jest równe iloczynowi stopy kredytu lombardowego NBP * 3,96.

Koszt przyznania karty 0.00 PLN Bank w ramach promocji nie pobiera opłaty za wydanie karty i użytkowanie karty.
Okres ważności karty (w latach)
Opłata roczna za użytkowanie karty 60.00 PLN Opłata za korzystanie z karty wynosi 5 zł w cyklu rozliczeniowym (60 zł rocznie).


Można jej uniknąć jeśli zostaną wykonane i rozliczone przez Bank min. 4 transakcję bezgotówkowe w bieżącym okresie rozliczeniowym.


Opłata za wznowienie nie jest naliczana jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozliczone zostały transakcję na łączną kwotę min.15 tys. zł.


W przypadku transakcji na łączną kwotę min. 7 500 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy bank pobiera opłatę w wysokości 35 zł.


Jeżeli transakcję występują na kwotę mniejszą niż 7 500 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy to opłata za wznowienie karty wynosi 70 zł.

Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3% salda zadłużenia 
Prowizja za wypłatę gotówki 4% min. 10 zł   Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu banku wynosi 4%, minimum 10 zł.
Koszt ubezpieczenia karty Brak możliwości wykupu ubezpieczenia.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 999 godzin Klient może złożyć roszczenia z tytułu nieautoryzowanych transakcji w terminie 13 miesięcy.
Dzień spłaty zadłużenia TAK  Możliwość wyboru dnia spłaty: 1, 5, 10, 15, 20, 25.

Dodatkowe informacje

  • Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów
  • Przelew z karty traktowany jest jako transakcja bezgotówkowa
  • Długi termin zgłaszania nieautoryzowanych transakcji (13 miesięcy)
Ocena klientów