Bank Pocztowy Lokata 3-miesięczna z funduszem

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: Lokaty z funduszem 1500 zł, okres: 3 miesiące

Oprocentowanie lokaty
(w skali roku)

4,5 %

Odsetki po podatku
 

13,67 zł

Odsetki przed opodatkowaniem
 

16,88 zł

Ocena klientów

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Comperia.pl S.A., z siedzibą przy ulicy Konstruktorskiej 13, Warszawa 02-673, moich danych osobowych (w tym także na cel tworzenia baz danych) w celu przekazania ich do Partnerów Spółki i kontaktu ze strony Banku i Partnerów Spółki w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki, oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści Danych, ich poprawiania i usuwania stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią dostępnej na stronie WWW Polityką prywatności, akceptuję jej warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A., z siedzibą przy ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, jako administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych (w tym przesyłanie Newslettera), w tym na udostępnianie moich danych Partnerom, renomowanym dostawcom produktów lub usług oraz na otrzymywanie od. ww podmiotów informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Zobacz szczegóły
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)

Szczegóły produktu

Oprocentowanie:

Rozwiń

4,5 %

Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.

Odsetki przed podatkiem:

 

16,88 zł

Podatek od odsetek:

 

3,21 zł

Odsetki po podatku:

 

13,67 zł

Dodatkowe informacje

Przedstawiony produkt jest to połączenie atrakcyjnie oprocentowanej lokaty 3-miesięcznej z jednostkami uczestnictwa w wybranych funduszach IPOPEMA TFI.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 500 zł w lokatę oraz 1 500 zł w wybrany fundusz przy czym kwota lokaty nie może być wyższa niż kwota nabycia jednostek w IPOPEMA TFI.

Do wyboru są cztery wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne:

IPOPEMA Makro Alokacji: doskonały na długoterminowe inwestowanie, daje możliwości inwestycyjne na całym świecie, minimum 60% portfela w obligacjach, maksymalnie tylko 40% zainwestowane w akcje
IPOPEMA Akcji: inwestycja do 100% w akcje, przeważnie polskich spółek, dobór spółek o dobrej kondycji finansowej i wysokim potencjale wzrostu
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek: inwestycja od 70 do 100% w akcje małych i średnich przedsiębiorstw, dobór spółek pod względem perspektyw wzrostu, ale także płynności inwestycji.
IPOPEMA Globalnych Megatrendów: inwestycja do 40% w akcje, subfundusz realizuje podejście inwestycyjne absolutnej stopy zwrotu, mające na celu generowanie atrakcyjnych stóp zwrotu niezależnie od warunków panujących na rynkach finansowych

Po upływie okresu promocyjnego lokata może zostać automatycznie odnowiona na kolejny 3-miesięczny okres na warunkach Lokaty MINI 3M.

Wypłata środków z lokaty przed terminem umownym skutkuje całkowitą utratą naliczonych odsetek. Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa w funduszach przed upływem 12 miesięcy skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 3%.

Plusy oferty

  • Atrakcyjne oprocentowanie lokaty
  • Cztery fundusze inwestycyjne do wyboru
  • Minimalna kwota inwestycji to 3 000 zł

Minusy oferty

  • Zakładana wyłącznie w oddziale
  • Zerwanie przed terminem umownym skutkuje całkowitą utratą odsetek
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Zobacz szczegóły
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)