ING Bank Śląski Lokata z Funduszem

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: Lokaty z funduszem 4000 zł, okres: 3 miesiące

Oprocentowanie lokaty
(w skali roku)

2 %

Odsetki po podatku
 

16,20 zł

Odsetki przed opodatkowaniem
 

20 zł

Ocena klientów

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Comperia.pl S.A., z siedzibą przy ulicy Konstruktorskiej 13, Warszawa 02-673, moich danych osobowych (w tym także na cel tworzenia baz danych) w celu przekazania ich do Partnerów Spółki i kontaktu ze strony Banku i Partnerów Spółki w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki, oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści Danych, ich poprawiania i usuwania stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią dostępnej na stronie WWW Polityką prywatności, akceptuję jej warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A., z siedzibą przy ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, jako administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych (w tym przesyłanie Newslettera), w tym na udostępnianie moich danych Partnerom, renomowanym dostawcom produktów lub usług oraz na otrzymywanie od. ww podmiotów informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Zobacz szczegóły
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)

Szczegóły produktu

Oprocentowanie:

Rozwiń

2 %

Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.

Odsetki przed podatkiem:

 

20 zł

Podatek od odsetek:

 

3,80 zł

Odsetki po podatku:

 

16,20 zł

Dodatkowe informacje

Połowa kwoty wpłaty trafia na 3-miesięczną lokatę o stałym oprocentowaniu 3,5% w skali roku
Druga połowa inwestowana jest w wybrany subfundusz ING Parasol FIO:
- ING Stabilnego Wzrostu
- ING Zrównoważony
- ING Akcji
Minimalna wpłata: 4 000 zł ( 2 000 zł na lokatę i 2 000 zł na Fundusz), górna kwota inwestycji jest nieograniczona

Wypłata pieniędzy z lokaty przed upływem 3 miesięcy powoduje nienaliczenie odsetek

Wypłata pieniędzy z części funduszowej przed upływem roku skutkuje naliczeniem opłaty umorzeniowej w wysokości 3% od kwoty odkupienia

Plusy oferty

  • Bank nie pobiera opłaty dystrybucyjnej
  • Możliwość zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami oferowanymi w Pakiecie
  • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie inwestycji

Minusy oferty

  • Przedterminowe zerwanie umowy powoduje nienaliczenie odsetek
  • Minimalna wpłata wynosi 4 000 zł
  • Nieodnawialna
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Zobacz szczegóły
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)