Kredyty gotówkowe na 10 000 zł na 12 miesięcy

Sortowanie: Oprocentowanie (RRSO) Rata

Pożyczka gotówkowa z konsolidacją zaangażowań z obcych banków

ING Bank Śląski Okres
kredytowania
Całkowita kwota
do zapłaty
Rata

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, z uwzględnieniem kosztów prowizji. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty w zależności od indywidualnej oceny klienta.

12 miesięcy 10 493,62 zł 874,47 zł
RRSO: 9,37%
Prowizja 0%
Obecnie 1 osoba przegląda ofertę

Szczegóły oferty

Oprocentowanie nominalne 8,99%
Oprocentowanie rzeczywiste (RRSO) 9,37%
Prowizja 0% - (0 zł)

Bank nie pobiera prowizji.

Całkowita kwota do zapłaty 10 493,62 zł
Ubezpieczenie kredytu 0 zł
Dodatkowe informacje Pożyczka udzielana, gdy co najmniej 50% wnioskowanej kwoty pożyczki, nie mniej niż 4 000 PLN przeznaczone będzie na konsolidację zaangażowań z obcych banków

Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 lat

Kwota maksymalna kredytu wynosi 160 000 zł.
Ukryj szczegóły
Ukryj oferty

Nest Gotówka na Klik

Nest Bank Okres
kredytowania
Całkowita kwota
do zapłaty
Rata

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania z uwzględnieniem kosztów prowizji i bez uwzględnienia kosztów ubezpieczenia.

12 miesięcy 10 600 zł 883,33 zł
RRSO: 11,46%
Prowizja 6%
Obecnie 0 osób przegląda ofertę

Szczegóły oferty

Oprocentowanie nominalne 0%
Oprocentowanie rzeczywiste (RRSO) 11,46%
Prowizja 6% - (600 zł)
Całkowita kwota do zapłaty 10 600 zł
Ubezpieczenie kredytu 0 zł

Brak ubezpieczenia.

Dodatkowe informacje Szybki dostęp do gotówki

Kredyt dostępny w całości przez Internet

Ubezpieczenie nie jest wymagane

Ukryj szczegóły
Ukryj oferty

Pożyczka 3, 2, 1… start!

Millennium Okres
kredytowania
Całkowita kwota
do zapłaty
Rata

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, z uwzględnieniem kosztów prowizji i ubezpieczenia.

Promocja „Pożyczka 3,2,1… start!” dotyczy Pożyczek Gotówkowych udzielanych na okres 12 miesięcy pod warunkiem jednoczesnego zawarcia umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka, a także wskazania Banku jako uprawnionego do świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu i dokonania na rzecz Banku cesji praw z tej umowy. Promocja ta obejmuje Klientów, którzy nie posiadają Pożyczki Gotówkowej w Banku Millennium w dniu skorzystania z Promocji oraz 12 miesięcy wstecz od tego dnia. Z Promocji można skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania.
Promocja trwa do 3 marca 2017 r.

12 miesięcy 10 732,39 zł 894,37 zł
RRSO: 14,09%
Prowizja 2%
Obecnie 0 osób przegląda ofertę

Szczegóły oferty

Oprocentowanie nominalne 3%
Oprocentowanie rzeczywiste (RRSO) 14,09%
Prowizja 2% - (200 zł)

Wysokość prowizji dotyczy oferty, w ramach której Klient przystąpi do ubezpieczenia o zakresie i na zasadach ochrony wynikających z Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka.

Całkowita kwota do zapłaty 10 732,39 zł
Ubezpieczenie kredytu 360 zł

Składka za ubezpieczenie wynosi 0,30% przyznanej kwoty pożyczki miesięcznie. Pobiera się ją "z góry" za cały okres kredytowania oraz dolicza do kwoty pożyczki.
Ubezpieczenie obejmuje: - utrata stałego źródła dochodów - czasowa niezdolność do pracy - poważna choroba - śmierć

Dodatkowe informacje Oferta skierowana jest do klientów, którzy nie posiadają Pożyczki Gotówkowej w Banku Millennium oraz nie posiadali jej w ciągu 12 miesięcy od dnia skorzystania z promocji.

Preferencyjne oprocentowanie po spełnieniu określonych warunków

Niska rata z Gwarancją Najniższego Oprocentowania

Decyzja online
Ukryj szczegóły
Ukryj oferty

Kredyt gotówkowy

Crédit Agricole Okres
kredytowania
Całkowita kwota
do zapłaty
Rata

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania z uwzględnieniem kosztów prowizji i bez uwzględnienia kosztów ubezpieczenia.
Ostateczne oprocentowanie uzależnione jest od indywidualnej oceny klienta, a jego minimalna wartość wynosi 4,99%.

12 miesięcy 10 784,94 zł 898,74 zł
RRSO: 15,15%
Prowizja 4,99%
Obecnie 3 osoby przeglądają ofertę

Szczegóły oferty

Oprocentowanie nominalne 4,99%
Oprocentowanie rzeczywiste (RRSO) 15,15%
Prowizja 4,99% - (499 zł)

Prowizja od udzielenia kredytu wynosi od 4,99%

Całkowita kwota do zapłaty 10 784,94 zł
Ubezpieczenie kredytu 0 zł

Ubezpieczenie kredytu nie jest wymagane.

Dodatkowe informacje Kredyt bez zaświadczenia o zarobkach

Możliwość wyboru dnia spłaty raty.

Maksymalna kwota kredytu wynosi 150 000 zł
Ukryj szczegóły
Ukryj oferty

Pożyczka gotówkowa dla nowych klientów - dostępna online

Citi Handlowy Okres
kredytowania
Całkowita kwota
do zapłaty
Rata

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania z uwzględnieniem kosztów prowizji bez uwzględnienia kosztów ubezpieczenia. Oprocentowanie kredytu jest zmienne.

12 miesięcy 10 785,97 zł 898,83 zł
RRSO: 15,17%
Prowizja 5%
Obecnie 0 osób przegląda ofertę

Szczegóły oferty

Oprocentowanie nominalne 4,99%
Oprocentowanie rzeczywiste (RRSO) 15,17%
Prowizja 5% - (500 zł)

Prowizja wynosi od 5% kwoty kredytu.

Całkowita kwota do zapłaty 10 785,97 zł
Ubezpieczenie kredytu 0 zł

Za pośrednictwem Banku istnieje możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia oferowanego przez MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A oraz MetLife Europe Insurance Limited. Ubezpieczenie występuje w trzech opcjach ze zróżnicowanym zakresem ochrony obejmującym życie, czasową niezdolność do pracy dla osób aktywnych zawodowo lub hospitalizację dla pozostałych osób oraz utratę pracy dla osób, które przed zdarzeniem przepracowały 12 miesięcy u jednego pracodawcy lub były zatrudnione przez 24 miesiące a dla pozostałych osób złamanie.
Składka ubezpieczeniowa, w zależności od wybranej opcji ubezpieczenia, wynosi od 1,6% do 4,1% całkowitej kwoty pożyczki za każdy rok ochrony ubezpieczenia.

Dodatkowe informacje Oferta dostępna jest tylko online, dla osób, które w ostatnim miesiącu nie były klientem Citi Handlowy.

Pakiet ubezpieczeń

Decyzja o udzieleniu pożyczki wydawana nawet w 1 dzień
Ukryj szczegóły
Ukryj oferty

Kredyt plus

Volkswagen Bank Polska Okres
kredytowania
Całkowita kwota
do zapłaty
Rata

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, z uwzględnieniem kosztów prowizji. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty w zależności od indywidualnej oceny klienta.

12 miesięcy 10 808,43 zł 900,70 zł
RRSO: 15,62%
Prowizja 3%
Obecnie 0 osób przegląda ofertę

Szczegóły oferty

Oprocentowanie nominalne 8,99%
Oprocentowanie rzeczywiste (RRSO) 15,62%
Prowizja 3% - (300 zł)

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 3%.

Całkowita kwota do zapłaty 10 808,43 zł
Ubezpieczenie kredytu 0 zł

Bank nie wymaga ubezpieczenia spłaty kredytu.

Dodatkowe informacje Maksymalna kwota kredytu aż do 50 000 zł (włącznie z prowizją)

Dla stałych Klientów Banku dostępne są także indywidualne oferty promocyjne

Ubezpieczenie nie jest wymagane
Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są w Polsce usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., działające jako agenci ubezpieczeniowi).
Ukryj szczegóły
Ukryj oferty

Pożyczka Konsolidacyjna - dla nowych klientów banku

Millennium Okres
kredytowania
Całkowita kwota
do zapłaty
Rata

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, z uwzględnieniem kosztów prowizji i ubezpieczenia. Oprocentowanie kredytu jest stałe. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty w zależności od indywidualnej oceny klienta.

Wysokość oprocentowania uwzględnia obniżkę łącznie o 2 punkty procentowe, tj. o 1 punkt procentowy pod warunkiem zawarcia przez Klienta umowy ubezpieczenia o zakresie i na zasadach ochrony wynikających z Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka i wskazania Banku jako uprawnionego z tej umowy oraz o 1 punkt procentowy pod warunkiem comiesięcznego wpływu na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Klienta w Banku Millennium środków pochodzących z jego wynagrodzenia lub dochodu netto zgodnie z deklaracją złożoną w umowie pożyczki. W pozostałych przypadkach wysokość oprocentowania jest wyższa o 1 lub 2 punkty procentowe w zależności od tego, czy jeden, czy dwa z powyższych warunków obniżki oprocentowania nie będą miały zastosowania w danym przypadku.

12 miesięcy 10 813,83 zł 901,15 zł
RRSO: 15,73%
Prowizja 0%
Obecnie 0 osób przegląda ofertę

Szczegóły oferty

Oprocentowanie nominalne 7,99%
Oprocentowanie rzeczywiste (RRSO) 15,73%
Prowizja 0% - (0 zł)

Prowizja w wysokości 0% jest naliczana w następujący sposób:
a) jeżeli kwota przeznaczona na konsolidację produktów kredytowych spoza Banku Millennium jest większa lub równa 20 000 zł - od całości kwoty Pożyczki Konsolidacyjnej
b) jeżeli kwota przeznaczona na konsolidację produktów kredytowych spoza Banku Millennium jest niższa od 20 000 zł - tylko od tej kwoty, od pozostałej kwoty pożyczki nie przeznaczonej na konsolidację produktów kredytowych spoza Banku Millennium pobierana jest prowizja jak dla Pożyczki Gotówkowej.

Całkowita kwota do zapłaty 10 813,83 zł
Ubezpieczenie kredytu 360 zł

Składka za ubezpieczenie wynosi 0,30% przyznanej kwoty pożyczki miesięcznie. Pobiera się ją "z góry" za cały okres kredytowania oraz dolicza do kwoty pożyczki.
Ubezpieczenie obejmuje: - utrata stałego źródła dochodów - czasowa niezdolność do pracy - poważna choroba - śmierć

Dodatkowe informacje Brak prowizji za udzielenie kredytu

Możliwość skorzystania z oferty przez internet, telefon oraz w oddziale

Swobodny wybór dnia spłaty raty
Ukryj szczegóły
Ukryj oferty

Pożyczka 4,9%

Alior Bank Okres
kredytowania
Całkowita kwota
do zapłaty
Rata

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, z uwzględnieniem kosztów prowizji. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty w zależności od indywidualnej oceny klienta.

Oprocentowanie 4,9% w skali roku dotyczy kwoty Pożyczki do 15 000 zł. W przypadku Pożyczki na kwotę wyższą niż 15 000 zł środki powyżej 15 000 zł oferowane są na warunkach standardowych. Z promocyjnej oferty cenowej mogą skorzystać osoby, które nie mają Pożyczki w Alior Banku. Pożyczkę na dowód mogą otrzymać osoby mające relację z Bankiem oraz uzyskujące dochody m.in. z umowy o pracę, umowy-zlecenia lub umowy o dzieło.

12 miesięcy 10 883,44 zł 906,95 zł
RRSO: 17,14%
Prowizja 6%
Obecnie 0 osób przegląda ofertę

Szczegóły oferty

Oprocentowanie nominalne 4,90%
Oprocentowanie rzeczywiste (RRSO) 17,14%
Prowizja 6% - (600 zł)

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 6%. Podana wartość jest kosztem jednorazowym.

Całkowita kwota do zapłaty 10 883,44 zł
Ubezpieczenie kredytu 0 zł

Brak wymaganego ubezpieczenia

Dodatkowe informacje Kredyt udzielany na okres do 10 lat

Maksymalna kwota kredytu wynosi 200 000 zł

Konieczność wykupienia ubezpieczenia
Ukryj szczegóły
Ukryj oferty

Kredyt gotówkowy

Santander Consumer Bank Okres
kredytowania
Całkowita kwota
do zapłaty
Rata

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania z uwzględnieniem kosztów prowizji i bez uwzględnienia kosztów ubezpieczenia. Oprocentowanie kredytu jest stałe.

12 miesięcy 10 970,27 zł 914,19 zł
RRSO: 18,92%
Prowizja 3,99%
Obecnie 0 osób przegląda ofertę

Szczegóły oferty

Oprocentowanie nominalne 9,99%
Oprocentowanie rzeczywiste (RRSO) 18,92%
Prowizja 3,99% - (399 zł)

Podana wartość jest kosztem jednorazowym, doliczanym do kwoty kredytu.

Całkowita kwota do zapłaty 10 970,27 zł
Ubezpieczenie kredytu 0 zł

Ubezpieczenie nie jest wymagane.

Dodatkowe informacje Kredyt już od 9,99%.
Kwota kredytu do 10 000 zł.
Okres kredytowania do 48 rat.
Ukryj szczegóły
Ukryj oferty

Kredyt na Miarę (oferta dla osób przelewających wynagrodzenie do Raiffeisen Polbank)

Raiffeisen Polbank Okres
kredytowania
Całkowita kwota
do zapłaty
Rata

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania z uwzględnieniem prowizji i bez uwzględnienia kosztu ubezpieczenia. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty w zależności od indywidualnej oceny klienta.
Warunkiem skorzystania z oferty LOJALNY BANK jest przekazywanie wynagrodzenia na rachunek w Banku bądź deklaracja przelewu wynagrodzenia w przypadku nowych Klientów.

12 miesięcy 10 989,11 zł 915,76 zł
RRSO: 19,31%
Prowizja 5%
Obecnie 0 osób przegląda ofertę

Szczegóły oferty

Oprocentowanie nominalne 8,49%
Oprocentowanie rzeczywiste (RRSO) 19,31%
Prowizja 5% - (500 zł)

Standardowo, prowizja za udzielenie kredytu wynosi 5%.

Całkowita kwota do zapłaty 10 989,11 zł
Ubezpieczenie kredytu 0 zł

Opłata za objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem na wypadek śmierci i całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej, pobierana jednorazowo, 0,25% * kwota kredytu* okres kredytowania.

Dodatkowe informacje Kredyt do 150 000 zł bez zabezpieczeń

Spłata nawet do 8 lat

Szybka decyzja kredytowa
Ukryj szczegóły
Ukryj oferty

Wróć do góry

Opcje przeglądania ofert

Kwota kredytu
Wpisz kwotę kredytu
|
1 000zł
|
200 000zł
Okres kredytowania
Wpisz okres kredytowania
mies.
|
1mc
|
120 mies.
Wysokość raty

(minimalna)

( miesięcy)

Anuluj zmianę

Wybór banków

Wybierz banki i porównuj oferty!

zaznacz wszystkie
ALIOR BANK
BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A
BANK BPH
BANK BPS
BANK PEKAO
BANK POCZTOWY
BOŚ
BZ WBK
CITI HANDLOWY
CRéDIT AGRICOLE
DEUTSCHE BANK POLSKA
EUROBANK
GETIN NOBLE BANK
ING BANK ŚLąSKI
INTELIGO
MBANK
MILLENNIUM
ORANGE FINANSE
PKO BP
PLUS BANK
RAIFFEISEN POLBANK
SANTANDER CONSUMER BANK
T-MOBILE USłUGI BANKOWE
VOLKSWAGEN BANK DIRECT
ok Anuluj
Chcemy znaleźć ofertę, która najtrafniej odpowiada Twoim wymaganiom. W tym celu zaznacz minimum 3 banki.