Bank Zachodni WBK Kredyt inwestycyjny Unijny

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 50 000 zł, okres kredytowania: 12 miesiąc

Kredyt

50 000 zł

Marża

Negocjowana

Prowizja

1.00 %

Ocena klientów

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Comperia.pl S.A., z siedzibą przy ulicy Konstruktorskiej 13, Warszawa 02-673, moich danych osobowych (w tym także na cel tworzenia baz danych) w celu przekazania ich do Partnerów Spółki i kontaktu ze strony Banku i Partnerów Spółki w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki, oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści Danych, ich poprawiania i usuwania stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią dostępnej na stronie WWW Polityką prywatności, akceptuję jej warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A., z siedzibą przy ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, jako administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych (w tym przesyłanie Newslettera), w tym na udostępnianie moich danych Partnerom, renomowanym dostawcom produktów lub usług oraz na otrzymywanie od. ww podmiotów informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Zobacz szczegóły
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

Negocjowana

Minimalna kwota kredytu wynosi 10 tys. PLN, maksymalna kwota kredytu nie jest określona, zależna jest od zdolności kredytowej klienta.

Minimalny okres prowadzenia firmy

Rozwiń

12 miesięcy

Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy. Istnieje możliwość finansowania firm prowadzących działalność gospodarczą poniżej 12 miesięcy i ubiegających się o kredyt
w kwocie minimalnej 500 tys. PLN.

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów przeznaczonych na odtworzenie lub zwiększanie rzeczowych aktywów trwałych i długoterminowych aktywów finansowych Kredytobiorcy oraz kredytowanie etapu przygotowawczego projektu badawczo - rozwojowego obejmującego koszty miękkie (np.doradztwo, patenty, koszty zakupu licencji itp.) realizowanego ze środków unijnych. Możliwość zrefinansowania kosztów poniesionych przez
kredytobiorcę bądź sfinansowania przyszłych zobowiązań finansowych, wynikających ze świadczonych przez wyspecjalizowane Podmioty zewnętrzne usług doradztwa unijnego.

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Kredyt przeznaczony jest dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Zaświadczenie

Kredyt może być udzielony na podstawie następujących dokumentów:
1) ZUS, US - klienci wewnętrzni oraz zewnętrzni do 50 tys PLN: dowody wpłat, klienci zewnętrzni powyżej 50 tys PLN: zaświadczenia.
2) oświadczenie majątkowe,
3) biznes plan: nie, wymagane jedynie prognozy dla kredytów powyżej 500 tys PLN i dłuższych niż 3 lata

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie

Forma zabezpieczenia kredytu na zasadach ogólnych, do uzgodnienia z Bankiem, preferowana cesja wierzytelności z dotacji unijnej.

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie

Klienci mogą skorzystać z nieobowiązkowego ubezpieczenia Biznes Gwarant dla Kredytobiorców kredytów firmowych.

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Brak wymogów.

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

Negocjowana

Oprocentowanie nominalne

 

Oprocentowanie rzeczywiste

 

Miesięczna rata

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

Rozwiń

0 zł

Brak opłat za rozpatrzenie wniosku.

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

500 zł

KREDYT do 50 tys PLN min. 3,5%;
KREDYT powyżej 50 tys PLN do 200 tys PLN min. 3%;
KREDYT powyżej 200 tys PLN do 500 tys PLN min. 2%;
KREDYT powyżej 500 tys PLN min. 1%

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

2.00 %

Prowizja od niewykorzystanych środków wynosi minimum 2%.

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

0.00 %

Bez opłat w przypadku spłaty kredytu z dofinansowania unijnego.

Komentarze

Oprocentowanie oparte jest o stawkę rynku międzybankowego WIBOR/LIBOR/EURIBOR + marża negocjowana, preferencyjne oprocentowanie przy zastosowaniu cesji wierzytelności z dotacji unijnej.


Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu.

Plusy oferty

  • Kredyt udzielany jest na okres maksymalnie do 15 lat.
  • Preferencyjne oprocentowanie.
  • Bank udziela kredytu w kilku walutach

Minusy oferty

  • Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Zobacz szczegóły
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)