mBank Kredyt hipoteczny

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 1 000 000 zł, okres kredytowania: 1 lata

Kredyt

1 000 000 zł

Marża

4.30 %

Prowizja

0.00 %

Ocena klientów

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Comperia.pl S.A., z siedzibą przy ulicy Konstruktorskiej 13, Warszawa 02-673, moich danych osobowych (w tym także na cel tworzenia baz danych) w celu przekazania ich do Partnerów Spółki i kontaktu ze strony Banku i Partnerów Spółki w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki, oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści Danych, ich poprawiania i usuwania stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią dostępnej na stronie WWW Polityką prywatności, akceptuję jej warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A., z siedzibą przy ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, jako administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych (w tym przesyłanie Newslettera), w tym na udostępnianie moich danych Partnerom, renomowanym dostawcom produktów lub usług oraz na otrzymywanie od. ww podmiotów informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Zobacz szczegóły
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

4 000 000 zł

Minimalna wysokość kredytu wynosi 30 tys. PLN, maksymalna wynosi 4 mln PLN.

Minimalny okres prowadzenia firmy

Rozwiń

12 miesięcy

Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy.

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb, zwiększenia środków Kredytobiorcy na finansowanie majątku obrotowego;finansowania nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego.

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Z kredytu mogą skorzystać osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, partnerskie.

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Zaświadczenie

Bank wymaga zaświadczenia.

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

Bank wymaga zabezpieczenia kredytu.

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie

Bank nie wymaga ubezpieczenia.
Ubezpieczenie spłat rat kredytu dla firm (ubezpieczenie nieobowiązkowe), opłata - za pierwsze 24 miesiące - 1,5% kwoty kredytu; od 24 miesiąca - 4% miesięcznie od raty kapitałowo-odsetkowej.

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Bank akceptuje następujące formy rozliczeń z US:
- książka przychodów i rozchodów,
- ryczałt ewidencjonowany,
- księgi handlowe.

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

4.30 %

Oprocentowanie nominalne

 

6.03 %

Oprocentowanie rzeczywiste

 

6.20 %

Miesięczna rata

 

71 692 zł

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

Rozwiń

0 zł

Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

0 zł

Bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości od 0% do 5% kwoty kredytu.

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

0.00 %

Bank nie pobiera prowizji od niewykorzystanych środków.

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

0.00 %

Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę.

Komentarze

Wysokość marży kredytu hipotecznego w PLN wynosi 4,3%, oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 3M.
Wysokość marży kredytu hipotecznego denominowanego w EUR wynosi 4,2%, oprocentowanie oparte jest o stawkę EURIBOR 3M.
Wysokość marży kredytu hipotecznego denominowanego w USD wynosi 4,7%, oprocentowanie oparte jest o stawkę LIBOR 3M.

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Marża banku dla kredytu w PLN wynosi 4,30%, oprocentowania oparte jest o stawkę WIBOR 3M.

Plusy oferty

  • Bank udziela kredytu w PLN, EUR i USD.
  • Bank udziela kredytu maksymalnie na okres 20 lat.

Minusy oferty

  • Bank wymaga zabezpieczenia kredytu.
  • Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Zobacz szczegóły
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)