Porównaj fundusze inwestycyjne
zaawansowane
Data aktualizacji

Ostatnio szukane

Artykuły o funduszach inwestycyjnych

Fundusze zrównoważone
Potencjalny zysk funduszy zrównoważonych zależy od udziału akcji w portfelu. Im jest on większy, tym większe szanse na dobre wyniki. Oczywiście przy dobrej koniunkturze. Przy załamaniu mniejsza liczba akcji ograniczy ryzyko. Warto więc znać limity inwestycyjne wybieranych funduszy. Są one bowiem bardzo różne.

BNP Paribas Fortis i EBOR sfinansują energooszczędne technologie
Bank BNP Paribas Fortis podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, dotyczącą kredytów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Finansowania Energii Zrównoważonej (PolSEFF).

Dywersyfikacja
Inwestowanie w fundusze nie wymaga dużych nakładów finansowych. Nawet niewielką kwotę łatwo więc podzielić miedzy różne ich rodzaje: akcyjne, zrównoważone, stabilnego wzrostu, rynku pieniężnego i specjalistyczne np. inwestujące w nieruchomości czy surowce. Nie trzeba też kupować wszystkich.

Ranking lokat z funduszem. Deutsche Bank górą!
Banki wiążą i przeplatają swoje oferty – dają najtańsze kredyty przy skorzystaniu z ubezpieczenia, czy najlepsze lokaty przy otwarciu konta osobistego albo zakupie jednostek funduszy inwestycyjnych. Właśnie te ostatnie pakiety – czyli lokaty z funduszami - wzięła pod lupę Comperia.pl.

Fundusze zrównoważone

Fundusze zrównoważone to - zwłaszcza w przypadku dłużysz inwestycji - dobry sposób, by uzyskać zyski większe niż z lokat bankowych. Tego rodzaju fundusz jest z jednej strony bardziej ryzykowny niż fundusz obligacji, z drugiej - mniej ryzykowny niż fundusz akcji. Finalnie jednak ma przynosić zyski i właśnie dlatego Comperia.pl zestawiła najciekawsze propozycje funduszy zrównoważonych, byś już dziś mógł zacząć zarabiać.

Fundusze zrównoważone - porównywarka

Sortowanie: od najwyższej stopy zwrotu

WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Class A (PLN)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Inwestycje na globalnych rynkach kapitałowych i obligacji pod kątem długoterminowego wzrostu kapitału w EUR. Maksimum 30 % aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w kapitałowe papiery wartościowe i papiery wartościowe związane z kapitałem.

WIOF Conservative Risk 3% Portfolio A (EUR)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- EUR niska

Polityka inwestycyjna: Inwestycje na globalnych rynkach kapitałowych i obligacji pod kątem długoterminowego wzrostu kapitału w EUR. Maksimum 30 % aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w kapitałowe papiery wartościowe i papiery wartościowe związane z kapitałem.

WIOF Global Emerging Markets Bond Fund B (USD)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- USD niska

Polityka inwestycyjna: Inwestowanie ma na celu maksymalizację całkowitego zwrotu z inwestycji składającego się z kombinacji zysków z oprocentowania, aprecjacji kapitału i zysków walutowych poprzez inwestycje w portfel dłużnych papierów wartościowych o stałym i zmiennym...

WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - A (USD)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- USD niska

Polityka inwestycyjna: Inwestycje na globalnych rynkach kapitałowych i obligacji pod kątem długoterminowego wzrostu kapitału w EUR. Maksimum 30 % aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w kapitałowe papiery wartościowe i papiery wartościowe związane z kapitałem.

WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - B (EUR)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- EUR niska

Polityka inwestycyjna: Inwestycje na globalnych rynkach kapitałowych i obligacji pod kątem długoterminowego wzrostu kapitału w EUR. Maksimum 30 % aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w kapitałowe papiery wartościowe i papiery wartościowe związane z kapitałem.

Pokaż więcej Wszystkie fundusze inwestycyjne zrównoważone