Porównaj fundusze inwestycyjne
zaawansowane
Data aktualizacji

Ostatnio szukane

Artykuły o funduszach inwestycyjnych

Fundusze zrównoważone
Potencjalny zysk funduszy zrównoważonych zależy od udziału akcji w portfelu. Im jest on większy, tym większe szanse na dobre wyniki. Oczywiście przy dobrej koniunkturze. Przy załamaniu mniejsza liczba akcji ograniczy ryzyko. Warto więc znać limity inwestycyjne wybieranych funduszy. Są one bowiem bardzo różne.

BNP Paribas Fortis i EBOR sfinansują energooszczędne technologie
Bank BNP Paribas Fortis podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, dotyczącą kredytów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Finansowania Energii Zrównoważonej (PolSEFF).

Dywersyfikacja
Inwestowanie w fundusze nie wymaga dużych nakładów finansowych. Nawet niewielką kwotę łatwo więc podzielić miedzy różne ich rodzaje: akcyjne, zrównoważone, stabilnego wzrostu, rynku pieniężnego i specjalistyczne np. inwestujące w nieruchomości czy surowce. Nie trzeba też kupować wszystkich.

Ranking lokat z funduszem. Deutsche Bank górą!
Banki wiążą i przeplatają swoje oferty – dają najtańsze kredyty przy skorzystaniu z ubezpieczenia, czy najlepsze lokaty przy otwarciu konta osobistego albo zakupie jednostek funduszy inwestycyjnych. Właśnie te ostatnie pakiety – czyli lokaty z funduszami - wzięła pod lupę Comperia.pl.

Fundusze zrównoważone

Fundusze zrównoważone, to takie, gdzie inwestujemy zarówno w akcje, jak i obligacje, przy czym zwykle udział akcji w portfelu jest nieco wyższy niż udział obligacji - w umiarkowanych granicach. To dobry wybór dla osób, które unikają dużego ryzyka. Na Comperia.pl znajdziesz zestawienie najciekawszych funduszy tego rodzaju, żebyś już dziś mógł zacząć liczyć na wysokie zyski.

Fundusze zrównoważone - porównywarka

Sortowanie: od najwyższej stopy zwrotu

WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A (EUR)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- EUR niska

Polityka inwestycyjna: Inwestowanie na światowych rynkach akcji i obligacji. Maksimum 70% aktywów netto Subfunduszu jest inwestowane w akcje i akcyjne papiery wartościowe. Ponad 10% aktywów netto Subfunduszu może być inwestowane w inne fundusze inwestycyjne UCITS lub UCIs.

WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A (PLN)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Inwestowanie na światowych rynkach akcji i obligacji. Maksimum 70% aktywów netto Subfunduszu jest inwestowane w akcje i akcyjne papiery wartościowe. Ponad 10% aktywów netto Subfunduszu może być inwestowane w inne fundusze inwestycyjne UCITS lub UCIs.

WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - B (USD)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- USD niska

Polityka inwestycyjna: Inwestowanie na światowych rynkach akcji i obligacji. Maksimum 70% aktywów netto Subfunduszu jest inwestowane w akcje i akcyjne papiery wartościowe. Ponad 10% aktywów netto Subfunduszu może być inwestowane w inne fundusze inwestycyjne UCITS lub UCIs.

WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A (USD)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- USD niska

Polityka inwestycyjna: Inwestowanie na światowych rynkach akcji i obligacji. Maksimum 70% aktywów netto Subfunduszu jest inwestowane w akcje i akcyjne papiery wartościowe. Ponad 10% aktywów netto Subfunduszu może być inwestowane w inne fundusze inwestycyjne UCITS lub UCIs.

WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - B (PLN)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Inwestowanie na światowych rynkach akcji i obligacji. Maksimum 70% aktywów netto Subfunduszu jest inwestowane w akcje i akcyjne papiery wartościowe. Ponad 10% aktywów netto Subfunduszu może być inwestowane w inne fundusze inwestycyjne UCITS lub UCIs.

Pokaż więcej Wszystkie fundusze inwestycyjne zrównoważone