Porównaj fundusze inwestycyjne
zaawansowane
Data aktualizacji

Ostatnio szukane

Artykuły o funduszach inwestycyjnych

Bardzo stabilne bankowe spready walutowe w styczniu 2012
Styczeń 2012 roku był bardzo spokojny pod względem bankowych spreadów walutowych. Wszelkie zmiany były jedynie symboliczne, zatem nie przyniosły osobom spłacającym złotówkami raty kredytów walutowych żadnej ulgi ani żadnych problemów.

Koszty kredytów w euro w 2011 roku były bardzo stabilne- Barometr Hipoteczny
W weekend zakończył się 2011 rok. Pora zatem na całoroczne podsumowanie wydarzeń na rynku kredytów hipotecznych. Najbardziej stabilnie zachowywały się kredyty udzielane w euro.

Stabilne spready walutowe w bankach w listopadzie 2011
W listopadzie spready walutowe zmieniły się w polskich bankach tylko nieznacznie. Czym są spready? Jeśli klient zaciąga kredyt walutowy, bank wypłaca mu środki po tzw. kursie kupna, niższym o kilka groszy od rynkowego. Z kolei, gdy kredytobiorca spłaca tenże kredyt walutowy złotymi, to bank przelicza ratę po tzw. kursie sprzedaży, nieco wyższym od rynkowego. Różnice pomiędzy kursami sprzedaży i kupna danej waluty to właśnie spready walutowe.

Gotówkometr Comperii - koszty kredytowe względnie stabilne
Październikowy odczyt Gotówkometru Comperii wskazuje, że na rynku bankowych kredytów gotówkowych zapanowała stabilizacja. Średni koszt takich zobowiązań w minionym miesiącu nieznacznie wzrósł i tym samym powrócił do wartości notowanej przed dwoma miesiącami.

Złoty ugina się pod ciężarem Grecji, spready stabilne
W kwietniu spready walutowe (różnice w kursach kupna i sprzedaży danej waluty) nie miały istotnego wpływu na zmianę wartości kredytów w przeliczeniu na rodzimą walutę. Wahania kursu złotego wpłynęły wprawdzie na zmianę wysokości spreadów w ujęciu procentowym - różnica między średnim kursem kupna i sprzedaży dla pary EUR/PLN spadła o 0,2 pkt. proc., zaś dla USD/PLN wzrosła o 0,1 pkt. proc. – jednak w ujęciu groszowym wahania średniego spreadu na trzech najważniejszych walutach (EUR, CHF i USD) nie przekroczyły wartości 1 gr.

Fundusze stabilnego wzrostu

Interesuje cię inwestowanie z możliwością zapewnienia sobie regularnych dochodów, przy minimalnym ryzyku? Jeśli tak, powinieneś zwrócić uwagę na fundusze stabilnego wzrostu. W tym przypadku część kapitału inwestowana jest w obligacje i bony skarbowe, część w akcje. Jeśli interesuje cię to rozwiązanie, przejrzyj zbiór ofert zamieszczonych na Comperia.pl i wybierz najlepszy wariant dla siebie.

Fundusze stabilne - porównywarka

Sortowanie: od najwyższej stopy zwrotu

WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - A (USD)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- USD niska

Polityka inwestycyjna: Inwestycje na globalnych rynkach kapitałowych i obligacji pod kątem długoterminowego wzrostu kapitału w EUR. Maksimum 30 % aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w kapitałowe papiery wartościowe i papiery wartościowe związane z kapitałem.

WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Class A (PLN)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Inwestycje na globalnych rynkach kapitałowych i obligacji pod kątem długoterminowego wzrostu kapitału w EUR. Maksimum 30 % aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w kapitałowe papiery wartościowe i papiery wartościowe związane z kapitałem.

WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - B (EUR)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- EUR niska

Polityka inwestycyjna: Inwestycje na globalnych rynkach kapitałowych i obligacji pod kątem długoterminowego wzrostu kapitału w EUR. Maksimum 30 % aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w kapitałowe papiery wartościowe i papiery wartościowe związane z kapitałem.

WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - B (PLN)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Inwestycje na globalnych rynkach kapitałowych i obligacji pod kątem długoterminowego wzrostu kapitału w EUR. Maksimum 30% aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w kapitałowe papiery wartościowe i papiery wartościowe związane z kapitałem.

WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - B (USD)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- USD niska

Polityka inwestycyjna: Inwestycje na globalnych rynkach kapitałowych i obligacji pod kątem długoterminowego wzrostu kapitału w EUR. Maksimum 30 % aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w kapitałowe papiery wartościowe i papiery wartościowe związane z kapitałem.

Pokaż więcej Wszystkie fundusze inwestycyjne stabilne