Porównaj fundusze inwestycyjne
zaawansowane
Data aktualizacji

Ostatnio szukane

Artykuły o funduszach inwestycyjnych

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe
Na dwudniowym posiedzeniu w dniach 6-7 listopada 2012 roku, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Decyzja ta była oczekiwana przez rynki już od września.

Pekao wprowadza przekazy pieniężne Western Union do bankowości elektronicznej
Bank Pekao jako pierwszy bank w Polsce wprowadził do bankowości elektronicznej Pekao24 przekazy Western Union. Klienci banku mogą tam wysłać lub odebrać międzynarodowe i krajowe przekazy pieniężne. Przekazy, dostępne w złotych oraz dolarach, realizowane są w czasie rzeczywistym.

Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła rynek i kredytobiorców
Na dzisiejszym posiedzeniu członkowie RPP niespodziewanie podnieśli trzeci raz w tym roku główne stopy procentowe.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe
Na dzisiejszym posiedzeniu członkowie Rady Polityki Pieniężnej zadecydowali o podwyżce stóp procentowych.

Czym różni się fundusz obligacji od funduszu rynku pieniężnego?
Fundusze obligacji czy rynku pieniężnego są raczej dla osób przedkładających bezpieczeństwo swoich pieniędzy nad potencjalną stopę zwrotu z inwestycji. Z reguły można na nich zarobić do kilku – kilkunastu procent rocznie. W portfelach obu funduszy dominują papiery dłużne, na próżno w nich szukać akcji spółek giełdowych. Istnieją jednak między nimi znaczące różnice. Jakie? Sprawdź, by zacząć świadomie lokować swoje oszczędności!

Fundusze pieniężne

Każde inwestowanie wiąże się z ryzykiem - albo ryzykiem utraty części środków, albo ryzykiem uzyskania mniejszych zysków. Fundusze pieniężne, należą do najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych. Zyski, jakie dzięki nim można osiągnąć, nie są zbyt wysokie, ale stabilne. Comperia.pl przygotowała dla Ciebie zestawienie najciekawszych funduszy pieniężnych.

Fundusze pieniężne - porównywarka

Sortowanie: od najwyższej stopy zwrotu

Superfund SFIO Płynnościowy (PLN)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Co najmniej 80% aktywów subfunduszu inwestowane jest w jednostki polskich funduszy pieniężnych lub funduszy obligacji skarbowych (fundusz funduszy pieniężnych). Maksymalnie 20% aktywów przeznacza się na depozyty bankowe lub instrumenty Skarbu...

SKARBIEC - KASA

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Zgromadzone środki pieniężne Subfundusz inwestuje na rynku pieniężnym. W skład portfela Subfunduszu wchodzą głównie krótkoterminowe papiery wierzycielskie o najwyższej wiarygodności.

Superfund SFIO Płynnościowy (USD)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- USD niska

Polityka inwestycyjna: Co najmniej 80% aktywów subfunduszu inwestowane jest w jednostki polskich funduszy pieniężnych lub funduszy obligacji skarbowych (fundusz funduszy pieniężnych). Maksymalnie 20% aktywów przeznacza się na depozyty bankowe lub instrumenty Skarbu...

Idea Pieniężny Subfundusz

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Subfundusz dokonuje inwestycji w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i depozyty.

BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Strategia inwestycyjna zakłada inwestowanie aktywów głównie w obligacje komercyjne emitowane przez spółki (w tym banki), jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje międzyrządowe skupiające m. in. państwa członkowskie UE lub OECD. Zgodnie...

Pokaż więcej Wszystkie fundusze inwestycyjne pieniężne