Porównaj fundusze inwestycyjne
zaawansowane
Data aktualizacji

Ostatnio szukane

Artykuły o funduszach inwestycyjnych

Zadbaj o swoją emeryturę
No i stało się… Niedawno polski rząd ponownie przedstawił swoje pomysły na „rozmontowanie” systemu emerytalnego. Główne założenia zakładają na razie likwidację części obligacyjnej, znajdującej się w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych, ale nie oszukujmy się, to dopiero początek całej operacji. Aby choć w części zrekompensować sobie działania naszego ustawodawcy, konieczne jest samodzielne oszczędzanie na emeryturę. Porównywarka finansowa Comperia.pl podpowiada jak tego dokonać?

W styczniu spadło zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi
W pierwszym miesiącu nowego roku nastąpiło wyraźne zmniejszenie zainteresowania funduszami inwestycyjnymi, w tym jednostkami funduszy akcyjnych – wynika z danych Comperia.pl. Spadek jest większy niż wynikałoby to z normalnej statystycznej anomalii sezonowej.

Nowe możliwości inwestowania w BNP Paribas
BNP Paribas Bank rozszerza ofertę produktów inwestycyjnych. Klienci mogą inwestować środki w dwa nowe subfundusze oferowane przez TFI BNP Paribas Polska. Z początkiem lutego będą mogli również skorzystać z programu inwestycyjnego Kapitalny Plan.

Fundusze Superfund TFI dostępne w Alior Banku bez prowizji
Do 31 marca klienci Alior Banku mogą skorzystać z promocyjnej oferty na zakup funduszy Superfound TFI. W jej ramach jednostki subfunduszy: Superfund SFIO GoldFuture, Superfund SFIO Płynnościowy PLN oraz Superfund Trend Plus kategoria jednostek standardowa są dostępne bez opłaty manipulacyjnej.

Gra na giełdzie bez podatku-ranking rachunków maklerskich IKE
Czy można handlować papierami wartościowymi na własny rachunek i nie płacić przy tym podatku od zysków kapitałowych? Tak, ale pod warunkiem, że zysk będzie ponownie reinwestowany aż do osiągnięcia wieku emerytalnego przez podatnika. Taką możliwość stwarza rachunek maklerski prowadzony w formie indywidualnego konta emerytalnego. Comperia podpowiada, gdzie warto założyć takie konto.

Fundusze obligacyjne

Fundusze obligacji, zwane inaczej funduszami papierów dłużnych pozwalają pomnażać oszczędności za pomocą obligacji krótko - lub długoterminowych. W porównaniu z innymi funduszami charakteryzuje je dość niskie ryzyko inwestycyjne i zyski porównywalne z tradycyjnymi depozytami bankowymi. Jeśli jesteś zainteresowany tego rodzaju funduszami, skorzystaj z porównywarki Comperia.pl.

Fundusze obligacyjne - porównywarka

Sortowanie: od najwyższej stopy zwrotu

WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Class A (PLN)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Inwestycje na globalnych rynkach kapitałowych i obligacji pod kątem długoterminowego wzrostu kapitału w EUR. Maksimum 30 % aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w kapitałowe papiery wartościowe i papiery wartościowe związane z kapitałem.

WIOF Conservative Risk 3% Portfolio A (EUR)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- EUR niska

Polityka inwestycyjna: Inwestycje na globalnych rynkach kapitałowych i obligacji pod kątem długoterminowego wzrostu kapitału w EUR. Maksimum 30 % aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w kapitałowe papiery wartościowe i papiery wartościowe związane z kapitałem.

WIOF Global Emerging Markets Bond Fund B (USD)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- USD niska

Polityka inwestycyjna: Inwestowanie ma na celu maksymalizację całkowitego zwrotu z inwestycji składającego się z kombinacji zysków z oprocentowania, aprecjacji kapitału i zysków walutowych poprzez inwestycje w portfel dłużnych papierów wartościowych o stałym i zmiennym...

WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - A (USD)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- USD niska

Polityka inwestycyjna: Inwestycje na globalnych rynkach kapitałowych i obligacji pod kątem długoterminowego wzrostu kapitału w EUR. Maksimum 30 % aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w kapitałowe papiery wartościowe i papiery wartościowe związane z kapitałem.

WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - B (EUR)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- EUR niska

Polityka inwestycyjna: Inwestycje na globalnych rynkach kapitałowych i obligacji pod kątem długoterminowego wzrostu kapitału w EUR. Maksimum 30 % aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w kapitałowe papiery wartościowe i papiery wartościowe związane z kapitałem.

Pokaż więcej Wszystkie fundusze inwestycyjne obligacyjne