Porównaj fundusze inwestycyjne
zaawansowane
Data aktualizacji

Ostatnio szukane

Artykuły o funduszach inwestycyjnych

Zadbaj o swoją emeryturę
No i stało się… Niedawno polski rząd ponownie przedstawił swoje pomysły na „rozmontowanie” systemu emerytalnego. Główne założenia zakładają na razie likwidację części obligacyjnej, znajdującej się w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych, ale nie oszukujmy się, to dopiero początek całej operacji. Aby choć w części zrekompensować sobie działania naszego ustawodawcy, konieczne jest samodzielne oszczędzanie na emeryturę. Porównywarka finansowa Comperia.pl podpowiada jak tego dokonać?

W styczniu spadło zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi
W pierwszym miesiącu nowego roku nastąpiło wyraźne zmniejszenie zainteresowania funduszami inwestycyjnymi, w tym jednostkami funduszy akcyjnych – wynika z danych Comperia.pl. Spadek jest większy niż wynikałoby to z normalnej statystycznej anomalii sezonowej.

Nowe możliwości inwestowania w BNP Paribas
BNP Paribas Bank rozszerza ofertę produktów inwestycyjnych. Klienci mogą inwestować środki w dwa nowe subfundusze oferowane przez TFI BNP Paribas Polska. Z początkiem lutego będą mogli również skorzystać z programu inwestycyjnego Kapitalny Plan.

Fundusze Superfund TFI dostępne w Alior Banku bez prowizji
Do 31 marca klienci Alior Banku mogą skorzystać z promocyjnej oferty na zakup funduszy Superfound TFI. W jej ramach jednostki subfunduszy: Superfund SFIO GoldFuture, Superfund SFIO Płynnościowy PLN oraz Superfund Trend Plus kategoria jednostek standardowa są dostępne bez opłaty manipulacyjnej.

Gra na giełdzie bez podatku-ranking rachunków maklerskich IKE
Czy można handlować papierami wartościowymi na własny rachunek i nie płacić przy tym podatku od zysków kapitałowych? Tak, ale pod warunkiem, że zysk będzie ponownie reinwestowany aż do osiągnięcia wieku emerytalnego przez podatnika. Taką możliwość stwarza rachunek maklerski prowadzony w formie indywidualnego konta emerytalnego. Comperia podpowiada, gdzie warto założyć takie konto.

Fundusze obligacyjne

Fundusz obligacji ma teoretycznie zapewnić nam zysk przy niskim poziomie ryzyka. Trzeba jednak wiedzieć, kiedy i w jakie obligacje zainwestować (krótko - czy długoterminowe) w danym okresie, by faktycznie pomnożyć swój kapitał. Warto rozpocząć analizy od porównywarki Comperia.pl i przedstawionych tutaj propozycji. Okażą się one pomocne zwłaszcza dla początkujących inwestorów.

Fundusze obligacyjne - porównywarka

Sortowanie: od najwyższej stopy zwrotu

WIOF Global Emerging Markets Bond Fund B (EUR)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- EUR niska

Polityka inwestycyjna: Inwestowanie ma na celu maksymalizację całkowitego zwrotu z inwestycji składającego się z kombinacji zysków z oprocentowania, aprecjacji kapitału i zysków walutowych poprzez inwestycje w portfel dłużnych papierów wartościowych o stałym i zmiennym...

WIOF Global Emerging Markets Bond Fund B (PLN)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji, na który składa się przychód z tytułu odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski walutowe. Cel osiąga, inwestując w portfel papierów dłużnych o stałym i zmiennym oprocentowaniu i...

WIOF Global Emerging Markets Bond Fund B (USD)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- USD niska

Polityka inwestycyjna: Inwestowanie ma na celu maksymalizację całkowitego zwrotu z inwestycji składającego się z kombinacji zysków z oprocentowania, aprecjacji kapitału i zysków walutowych poprzez inwestycje w portfel dłużnych papierów wartościowych o stałym i zmiennym...

AGIO Kapitał (PLN)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Fundusz będzie dążył do osiągania stabilnych zysków przy jednoczesnej ochronie powierzonego kapitału. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu lokując Aktywa Subfunduszu głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa...

AGIO Kapitał (USD)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- USD niska

Polityka inwestycyjna: Fundusz będzie dążył do osiągania stabilnych zysków przy jednoczesnej ochronie powierzonego kapitału. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu lokując Aktywa Subfunduszu głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa...

Pokaż więcej Wszystkie fundusze inwestycyjne obligacyjne