Agencja Rynku Rolnego

ARR jest to państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, powołana w celu regulacji rynku rolnego i prowadzenia interwencyjnej polityki państwa. Od początku 2012 r. ma status agencji wykonawczej. Nadzór nad Agencją Rynku Rolnego sprawują: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Finansów. Od 1 maja 2004 r., czyli wejścia Polski do Unii Europejskiej, Agencja Rynku Rolnego posiada status unijnej agencji płatniczej i działa według prawodawstwa unijnego.


W skład Agencji Rynku Rolnego wchodzi centrala (usytuowana w Warszawie) oraz 16 oddziałów terenowych - jeden a każde województwo.

Zadania Agencji Rynku Rolnego

Wśród podstawowych zadań Agencji Rynku Rolnego znajduje się administrowanie środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Agencja wypłaca środki producentom rolnym, przetwórcom i eksporterom. Realizuje m.in. dopłaty do materiału siewnego czy do prywatnego przechowywania produktów, a także program interwencyjnego zakupu i sprzedaży produktów rolnych i ich przetworów. Wydaje decyzje administracyjne w zakresie uczestnictwa danych podmiotów w mechanizmach krajowych oraz Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, obejmujących ogół przedsięwzięć w sektorze rolnym. Współpracuje z Komisją Europejską w zakresie realizowania Wspólnej Polityki Rolnej.  Agencja sprawdza także prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków finansowych i praw do produkcji określonych produktów. Monitoruje rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych. Gromadzi i administruje danymi o rynkach rolnych i spożywczych. Ponadto Agencja Rynku Rolnego pełni funkcję informacyjną – m.in. instruując o warunkach skorzystania z mechanizmów Unii Europejskiej oraz  przygotowując cykliczne analizy i prognozy dotyczące obecnej i przewidywanej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych.
 


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Certyfikaty Rynku Rolnego z Pekao S.A.
Do 21 października tego roku można składać zapisy na produkt strukturyzowany "Certyfikaty Depozytowe Rynku Rolnego" w Domach Maklerskich banku Pekao S.A. Porównywarka finansowa Comperia.pl sprawdziła, jakie są szczegółowe warunki tej inwestycji, oraz ile można na niej potencjalnie zyskać.
Kalendarium produktowe 17 – 23 październik 2011
17.10.2011 BNP Paribas Bank Polska Od 17.10.2011 do 18.11.2011 trwa subskrypcja PlanetProfit III w BNP Paribas. Jest to 2 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, przygotowany przez BNP Paribas Bank we współpracy z TU AXA. Instrumentem bazowym dla tego produktu jest indeks BNP Paribas Millenium L/S Commodities 6 proc. PLN ER, który umożliwia inwestycję w różne klasy towarów, w tym surowce energetyczne, metale przemysłowe, metale szlachetne oraz produkty rolne. Dobór składowych portfela ustalany jest tak, aby maksymalizując zysk z inwestycji zachować poziom zmienności (ryzyka) nie wyższy niż 6 proc. Produkt gwarantuje 100 proc. ochrony kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Minimalna kwota inwestycji wynosi 3 tys. zł.